АНАЛІЗ ВТРАТ І РУЙНУВАНЬ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ, ЩО ПІДЛЯГАЄ ВІДНОВЛЕННЮ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/tnv-pub.2023.6.9

Ключові слова:

втрати інфраструктури, прямі та непрямі збитки, відновлення інфраструктури, повоєнна відбудова, план відновлення

Анотація

У статті детально розглянуті обсяги та вартість втрат різних видів інфраструктури України в умовах воєнного стану. Виявлено першочерговість короткострокового відновлення об’єктів транспортної та соціальної інфраструктури, а також активна розробка та обговорення довгострокових програм, планів та проєктів з відбудови та розвитку інфраструктури та її приєднання до європейської мережі транспорту. В цілях відновлення та розвитку різних типів транспортної інфраструктури налагоджуються партнерські відносини з країнами-партнерами (співпраця України та Молдови в цілях розвитку залізничного сполучення; співпраця з Міністерством транспорту Румунії, транспортне партнерство та спільний план дій з Великою Британією для відновлення інфраструктури). В цілях відбудови та відновлення інфраструктури в Україні створюють нові інституції та робочі групи. У Плані відновлення визначено перелік проєктів в рамках національних програм відновлення, модернізації, розширення інфраструктури. Виявлено, що обсяги фінансування в цілях відновлення та відбудови інфраструктури України суттєво перевищують оцінки втрат внаслідок ведення бойових дій (151,2 млрд дол. та 270–445 млрд дол. відповідно за Планом відновлення). Ідентифіковано зовнішні механізми підтримки України, що передбачають фінансування об’єктів транспортної інфраструктури міжнародними організаціями (програма реконструкції Європейської комісії «RebuildUkraine» для розбудови транспортної інфраструктури (ТІ), проєкт Світового банку для реконструкції ТІ з бюджетом 585 млн дол.).

Посилання

Київська школа економіки. Загальна сума прямих збитків, завдана інфраструктурі України через війну. 2023. URL: https://kse.ua/ua/about-the-school/news/zagalna-suma-pryamih-zbitkiv-zavdana-infrastrukturi-ukrayini-cherez-viynu-zroslado-mayzhe-138-mlrd/ (дата звернення: 29.11.2023).

Антонюк В. П. Донбас в горнилі війни: чи буде людський потенціал для відновлення регіону. Економічний вісник Донбасу. 2023. Вип. 1 (71). С. 87–97. https://doi.org/10.12958/1817-3772-2023-1(71)-87-97

Геєць В. М. Про оцінку економічних втрат України внаслідок збройної агресії РФ (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 30 березня 2022 р.). Вісник Національної академії наук України. 2022. № 5. С. 30–38. doi.org/10.15407/visn2022.05.030

Герасимів З. М. Економіка України в умовах війни (Проблеми раціонального використання соціально-економічного, еколого-енергетичного, нормативно-правового потенціалу України та її регіонів (матеріали конференції). 2022. С. 11–12. URL: https://dspace.bati.org.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/595/збірник%20

ІІ%20Луцьк%20червень%202022_removed.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення: 29.11.2023).

Кічурчак М. Економічні детермінанти і наслідки війни в Україні: аналіз на основі неповних даних. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2022. Вип. 62. С. 13–32. DOI:10.30970/вес.2022.62.0.6202

Лапінов А. Д., Орлова А. В. Подолання збитків від руйнації об’єктів нерухомості: з чого починати? The 3 rd International scientific and practical conference―Modern research in world science‖(June 12-14, 2022) SPC―Sci-conf. com. ua‖, Lviv, Ukraine. 2022. 1867 p. (p. 438).

Потапенко С. А. Забезпечення відновлення та ревіталізації територій в Україні у повоєнний період. The 10 th International scientific and practical conference “Eurasian scientific discussions”(October 23-25, 2022) Barca Academy Publishing, Barcelona, Spain. 2022. 474 p. (p. 466).

Шпатакова О., Іваненко Р., Погребицький М. Перспективи відновлення критичної інфраструктури на деокупованих територіях України. Економіка та суспільство. 2022. Вип. 40. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-5 (дата звернення: 29.11.2023).

Київська школа економіки. Звіт про прямі збитки інфраструктури від руйнувань внаслідок військової агресії росії проти України станом на 1 вересня 2022 року. URL: https://kse.ua/wp-content/uploads/2022/10/Sep22_FINAL_Sep1_Damages-Report.docx.pdf (дата звернення: 29.11.2023).

Міністерство фінансів України. Сергій Марченко та Керуючий директор Міжнародної фінансової корпорації обговорили розширення державно-приватного партнерства. URL: https://mof.gov.ua/uk/news/sergii_marchenko_and_the_managing_director_of_the_international_finance_corporation_discussed_the_expansion_of_public-private_partnership-3935 (дата звернення: 29.11.2023).

Міністерство фінансів України. Сергій Марченко зустрівся з Віце-Президентом Світового банку з питань фінансування розвитку (IDA). URL: https://mof.gov.ua/uk/news/sergii_marchenko_met_with_wb_vice_president_of_development_finance_ida-3938 (дата звернення: 29.11.2023).

Міністерство інфраструктури України. Міжнародний банк реконструкції та розвитку надасть 50 мільйонів доларів США на відновлення логістики. Міністерство відновлення. URL: https://mtu.gov.ua/news/34031.html (дата звернення: 29.11.2023).

Міністерство інфраструктури України. Нове британсько-українське транспортне партнерство для відновлення зруйнованої війною інфраструктури. URL: https://mtu.gov.ua/news/33661.html (дата звернення: 29.11.2023).

Міністерство фінансів України. Фінансування державного бюджету України з початку повномасштабної війни. URL: https://mof.gov.ua/uk/news/ukraines_state_budget_financing_since_the_beginning_of_the_full-scale_war-3435 (дата звернення: 29.11.2023).

Міністерство фінансів України. Сергій Марченко про співпрацю з МВФ та пріоритети відновлення України у 2023 році для CNN. URL: https://mof.gov.ua/uk/news/sergii_marchenko_pro_spivpratsiu_z_mvf_ta_prioriteti_vidnovlennia_ukraini_u_2023_rotsi_dlia_cnn-3959 (дата звернення: 29.11.2023).

Національна рада з відновлення України від наслідків війни. URL: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/nacionalna-rada-z-vidnovlennya-ukrayini-vid-naslidkivvijni (дата звернення: 29.11.2023).

Офіційний сайт відновлення України. URL: https://recovery.gov.ua (дата звернення: 29.11.2023).

UA War Infographic. URL: https://www.uawarinfographic.toplead.com.ua (дата звернення: 29.11.2023).

UNDP Ukraine. Tapping into local intelligence for post-war reconstruction of Ukrainian cities. URL: https://www.undp.org/ukraine/tapping-local-intelligence-postwar-reconstruction-ukrainian-cities (дата звернення: 29.11.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-28

Як цитувати

Магомедов, А. О. (2023). АНАЛІЗ ВТРАТ І РУЙНУВАНЬ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ, ЩО ПІДЛЯГАЄ ВІДНОВЛЕННЮ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (6), 62-72. https://doi.org/10.32782/tnv-pub.2023.6.9