СТРАТЕГІЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРИРОСТУ НАДХОДЖЕНЬ ДО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/tnv-pub.2023.6.10

Ключові слова:

податкові надходження, неподаткові надходження, трансферти, податок на доходи фізичних осіб, земельний податок, діджиталізація

Анотація

Виконання державою своїх функцій, підтримання економічної стабільності країни, безперервний соціально-економічний розвиток окремих територій неможливе без наявності відповідної фінансової бази, основу якої становлять доходи бюджету. З метою якісного виконання повноважень місцевих органів управління необхідні достатні джерела фінансування відповідно питання формування місцевих бюджетів вимагають обґрунтованого наукового осмислення та практичного вирішення. Для сучасного етапу розвитку міжбюджетних відносин характерна підвищена увага до проблеми зміцнення доходної бази муніципалітетів з метою забезпечення самодостатності місцевих органів влади та отримання мешканцями територій необхідної кількості суспільних благ. За ефективної політики у сфері планування доходів бюджету та мобілізації надходжень до муніципальних бюджетів підвищуються інвестиційні можливості, якість життя населення, зростає продуктивність праці. Метою статті є аналіз проблеми наповнення місцевих бюджетів в Україні. У статті аргументується необхідність підвищення частки податку на доходи фізичних осіб у доходних джерелах місцевих бюджетів найменш ресурсозабезпечених територіальних громад як фінансової основи їх сталого розвитку. Як основні чинники впливу його надходження розглянуто чисельність населення, рівень середньої оплати праці, величина надходжень до місцевого бюджету, нормативи відрахувань до місцевих бюджетів. Систематизовано потенційні можливості підвищення надходжень за цим податком за рахунок внесення змін до законодавства, підвищення якості життя населення, привабливості території для бізнесу та ефективності його адміністрування. У статті на основі аналітичних даних позначено основні проблеми наповнюваності доходної бази місцевих бюджетів, а також визначено основні напрямки та способи її зміцнення. У висновку наголошено: з метою наповнення доходів місцевих бюджетів доцільно переглянути можливості у податкових надходженнях, неподаткових надходженнях з урахуванням їх структурних складових. Адже вони теж мають потенціал до зростання. Зокрема, податок на майно теж може перетворитися на драйвер сталого розвитку громад. Також підвищення ефективності адміністрування доходів місцевих бюджетів теж слугує основою високої податкової культури та профілактики податкових правопорушень.

Посилання

Бюджет України за 2021 рік : Статистичний збірник Міністерства фінансів України. К. : Міністерство фінансів України, 2022. 279 с.

Бюджетний кодекс України. URL :http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nred=2542-14

Височина А.В., Стороженко Н.О. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку місцевих фінансів України. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2021. Том 32 (71), No 5. C. 54–59. https://doi.org/10.32838/2523-4803/71-5-11

Волохова, І. С. Вектори зростання надходжень до місцевих бюджетів України Науковий вісник Ужгородського національного університету : серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство / голов. ред. М. М. Палінчак. Ужгород, 2019. Вип. 23, Ч. 1. С. 39–42.

Державний веб-портал бюджету для громадян URL:https://openbudget.gov.ua/?budgetType=LOCAL

Кузькін Є. Ю. Фінансово-бюджетний потенціал органів місцевого самоврядування в умовах адміністративно-територіальної реформи. К. :ДННУ “Акад. фін. управління”, 2013. 308 с.

Міністерство фінансів України. Довідка щодо виконання доходів загального фонду місцевих бюджетів за 2022 рік URL: https://mof.gov.ua

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-28

Як цитувати

Маліборський, П. В. (2023). СТРАТЕГІЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРИРОСТУ НАДХОДЖЕНЬ ДО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (6), 73-82. https://doi.org/10.32782/tnv-pub.2023.6.10