ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗБРОЙНИХ СИЛ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2022.1.2

Ключові слова:

підготовка, навчання, виховання, збройні сили, навчання військовослужбовців, патріотизм, відданість державі.

Анотація

У статті проаналізовані наукові підходи до проблеми навчання кадрового потенціалу збройних сил у Великобританії, США, Ізраїлі, Німеччині. Обґрунтовано, що системна діяльність щодо виховання та навчання військовослужбовців в Великобританії та з’ясовано, що результатом такої кадрової політики є високий рівень довіри з боку вищого командування збройних сил Великої Британії до командирів бойових підрозділів та їхні спроможності виконувати поставлені завдання. Так, на завершальному етапі підготовки британської бригади до ротації в зону бойових дій ніхто не направляє до неї комісій для перевірки стану боєготовності. Для командування операції достатньо доповіді командира бригади, бо саме він буде воювати, а не ті, хто його перевіряв. Водночас, навчання військовослужбовців в Німеччині спрямоване саме на імітаційні засоби ведення бойових дій, застосування інноваційних технологій навчання військовослужбовців, формування психологічної готовності до військових та бойових дій. Виокремленні наступні особливості системи підготовки офіцерів в армії США: безперервність і гнучкість; постійний характер; значний внесок цивільних вишів у комплектуванні первинних офіцерських посад; наявність мережі шкіл, навчальних центрів, курсів підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації військових кадрів, число і рівень яких змінюються залежно від обстановки і потреби збройних сил США в тих чи інших спеціальностях; короткостроковість військової підготовки командних кадрів збройних сил США у військових коледжах, які є за своєю сутністю вищими академічними курсами. Система військової освіти Ізраїлю перебуває у постійному розвитку та чуйно реагує на вимоги сучасної, що змінюються війни та державного будівництва. Цілі виховання визначаються, виходячи з визначення виховання, спрямованості соціальних відносин. Обґрунтовано, що система підготовки військовослужбовців за кордоном спрямована на підготовку військових фахівців та, особливо, офіцерських кадрів, відданих державній та блоковій політичній стратегії своїх країн, їх навички формуються таким чином, щоб забезпечити надсучасну підготовку, знання в сферах діяльності, де вони працюють.

Посилання

Шевцова С. В. Особенности воспитания и формирования профессиональной ответственности в высших военно-учебных заведениях Великобритании, Германии, Израиля, США, Франции. Армия и общество. 2015. №1 (44). URL: https:// cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-vospitaniya-i-formirovaniya-professionalnoy-otvetstvennosti- v-vysshih-voenno-uchebnyh-zavedeniyah-velikobritanii.

Стандарти НАТО у кадровій політиці. Армія-INFORM. 28 жовтня 2021 р. URL: https://armyinform.com.ua/2021/10/28/standarty-nato-u-kadrovij-polityczi/

AR-350-1. Training. Army training.Wash., 1975.

Charles de Gaulle. Le fil de lepee Paris, PLON. 1971. P.64, 96.

Von Rosen С. F. Ein Streit- noch immer mit offenem Ausgang. Erziehung in den Streitkraften: Ja oder Nein, wie und mitweichem Ziei? – Versuch eine neuen didaktischen Ansatzes. Truppen praxis. 1993. №. 5. Р. 536–541.

Кудрявцев Ю. Подготовка командных кадров к воспитательной деятельности в вузах США, Германии, Великобритании. Зарубежное военное обозрение. 2001. № 5. С. 10–14.

Норштейн М. Бундесвер – армия профессионалов. «Partner». 2012. № 8 (179). С. 21-29.

Баранов В. Комплектование вооруженных сил США личным составом, его военная и специальная подготовка. Зарубежное военное обозрение. 1989. №10. С.14-18 URL: http://war1960.ru/vs/complectvcu sa.shtml .

Рибидайло А.А., Турейчук А.М., Прокопенко О.С. Аналіз досвіду провідних країн світу щодо формування та використання кадрового резерву у збройних силах. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. 2017. № 2 (60). С. 121-128.

Система воспитания ВС США: современные тенденции ее развития. Информационно-педагогический сборник. М.: ВЦСПЛИ, 1993. № 4 (7). С.88-96.

Яцино О. Особливості підвищення кваліфікації фахівців служб персоналу у Збройних Силах США. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2018. № 7 (81). С. 71-80.

Матвєєнко А. А. Система вищої військової освіти в США. URL: http:// artofwar.ru/k/kamenew_anatolij_iwanowich/sshasistemawoennogoobrazowanijanac halo21weka.shtml

Стрілецький А. Система підготовки офіцерських кадрів у США. URL: http://pentagonus.ru/publ/9-1-0-230

Цитович Я.В. Правовое и стратегическое развитие государства Израиль в процессе противостояния военным и террористическим угрозам арабских стран. Вестник МФЮА. 2017. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pravovoei- strategicheskoe-razvitie-gosudarstva-izrail-v-protsesse-protivostoyaniya-voennym-iterroristicheskim- ugrozam-arabskih-stran.

Савинець О. Ю. Іноземний досвід комплектування збройних сил. Науковий вісник Ужгородського Національного університету : серія: Право. 2018. Т. 2. Вип. 51. С. 34-38.

Гацко М. Способы комплектования военнослужащими вооружённых сил иностранных государств. Зарубежное военное обозрение. 2009. № 1. С. 28–31.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-17

Як цитувати

Біліченко, В. М. (2022). ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗБРОЙНИХ СИЛ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (1), 10-18. https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2022.1.2