ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ НАУКИ «ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2021.1.2

Ключові слова:

державне управління, суб’єкт управління, об’єкт управління, модель соціальної держави

Анотація

У статті досліджуються історичні аспекти становлення науки «Державне управління». Соціально-економічні процеси держави ґрунтуються на двох взаємопов’язаних яви- щах: сутності суб’єкта управління та специфіці об’єктів, що управляються. Саме вони зумовили необхідність виникнення науки, яка б досліджувала специфіку соціального й еко- номічного розвитку країни на державному рівні. Така наука виокремилась у самостійну наукову галузь у ХХ ст., отримавши назву «державне управління», а після середини ХХ ст. «публічне управління». В Україні вона з’явилася лише після здобуття незалежності, але її принципи, методи, механізми можна спостерігати на всіх етапах розвитку людства. Автор статті досліджує три етапи вивчення державного та публічного управління: етап зародження державного управління як науки; етап становлення державного управ- ління як науки; етап застосування державного управління в сучасному суспільстві. Проведене дослідження процесу становлення державного управління як науки та визначення соціальної складової як невід’ємної його частини дозволило створити тео- ретичну основу для аналізу проблемних питань соціального розвитку України. На основі проведеного дослідження можна створити власну українську модель соціальної держави, яка допоможе підвищити рівень економічного й соціального розвитку країни.

Посилання

Дідківська Л.Г., Гордієнко Л.Г. Історія вчень менеджменту. Київ : Алерта, 2008. 477 с.

Аристотель. Политика. Москва : Мысль, 1983. 830 с.

Макиавелли в России: Восприятие на рубеже векав. Москва : Рудомино, 1996. 144 с.

Штекли А.Э. Истоки тоталитаризма: виновен ли Томас Мор? Анархия и власть. 1992. № 6. С. 45–49.

Державне управління та державна служба: словник-довідник уклад. О. Ю. Оболенський. Київ : КНЕУ, 2005. 480 с.

Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. Москва : Изд-во ОМЕГА-Л, 2005. 584 с.

Эрхард Л. Благосостояние для всех: Репринт, воспроизведение : пер. с нем. Л. Эрхард. Москва : Дело, 2001. 352 с.

Григорьева И. А. Социальная политика в 90-х годах: модели и приоритеты. Санкт-Петербург : Образование-Культура, 1997. 38 с.

Государственное управление: основы теории и организации. Москва : Статут, 2000. 912 с.

Шамхалов Ф. Теория государственного управления. Москва : ЗАО Изд-во «Экономика».2002. 638 с.

Державне управління в Україні за заг. ред.. В.Б. Авер’янова. Київ : Інститут держави і права ім. В.М. Корецького, 1999. 260 с.

Бакуменко В.Д. Теоретичні та організаційні засади державного управління: навчальний посібник до дистанційного курсу. Київ : Міленіум, 2003. 256 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-20

Як цитувати

Вольська, О. (2021). ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ НАУКИ «ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ». Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (1), 9-14. https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2021.1.2