ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ТА ДЕРЖАВНА ВЛАДА В КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2023.1.8

Ключові слова:

громадянське суспільство, держава, державна влада, патріотизм, національно-патріотичне виховання

Анотація

Стаття присвячена дослідженню співвідношення «громадського суспільства» і «державної влади» у контексту концепції національно-патріотичного виховання в Україні. З’ясовано, що громадянське суспільство у сучасному баченні характеризується наявністю базових соціальних цінностей таких як правова держава, демократія, права людини, верховенство закону, соціальна захищеність тощо. Визначено, що основною метою Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України є становлення самодостатнього громадянина-патріота України, гуманіста і демократа, готового до виконання громадянських і конституційних обов’язків, до успадкування духовних і культурних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин. Звернено увагу на те, що громадянське суспільство та держава взаємодоповнюють одне одного, оскільки, без вільного індивіда громадянського суспільства неможлива розбудова правової та демократичної держави. Показано, що громадянське суспільство на законодавчому рівні може впливати на розбудову нових підходів для виховання патріотизму шляхом формування громадянської самосвідомості та прийняття державних рішень у цій сфері. Зазначено, що становлення демократичної, правової та соціальної держави тісно пов’язане з розвитком громадянського суспільства як сфери суспільної діяльності громадян, що об’єднуються для прийняття спільних рішень, а також захисту прав та інтересів, досягнення спільного блага, у тому числі у взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, політичними інститутами та бізнесом. Описано, що органи державної влади мають створювати сприятливі умови для розвитку громадянського суспільства в сфері національно-патріотичного виховання, оскільки громадянське суспільство і держава функціонують для задоволення потреб та інтересів її громадян. Державна влада повинна орієнтуватися в першу чергу на інтереси громадянського суспільства.

Посилання

Скакун О. Ф. Теорія права і держави : підручник. Харків : Консум, 2005. 656 с.

Рябчук М. Ю. Громадянське суспільство : Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; Київ : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. Режим доступу : https://esu.com.ua/article-31976

Бойчук М. А. Влада і громадянське суспільство : механізми взаємодії. Київ : Атлант ЮЕмСі, 2007. 208 с.

Жаровська І. Правові підходи до встановлення місця публічної влади у контексті соціальної влади. Актуальні проблеми держави і права. 2012. Вип. 64. С. 153–159.

Кириченко В.М. Теорія держави і права : підручник. Київ : Центр учбової літератури, 2010. 264 с.

Рабінович П. Державна влада. Юридична енциклопедія. Київ : Видавництво «Українська енциклопедія» ім. М.П. Бажана, 1998. Т. 2 : Д – Й. URL: http://leksika.com.ua/10701026/legal/derzhavna_vlada (дата звернення: 20.02.2023).

Про Національну стратегію сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021-2026 роки : Указ Президента України від 27 вересня 2021 р. № 487/2021 / Президент України. Офіційний вісник Президента України. 2021. № 24. С. 104. Ст. 1099.

Духовна-Кравченко О. С. Взаємозв’язок патріотизму та національної ідеї у становленні сучасної держави : автореф. дис. … канд. філос. наук : 09.00.03. Київ, 2012. 18 с.

Про деякі питання національно-патріотичного виховання в закладах освіти України та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641 : Наказ Міністерства освіти і науки України від 06 червня 2022 року № 527 / URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/-16062015-641 (дата звернення: 13.01.2023).

Окушко Т. К. Особистісно орієнтовані технології патріотичного виховання учнівської молоді в громадських об’єднаннях: теоретичні засади Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. 2016. Вип. 20 (2). С. 68-78.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-06

Як цитувати

Найда, І. В. (2023). ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ТА ДЕРЖАВНА ВЛАДА В КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (1), 57-63. https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2023.1.8