ФОРМАТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО РОЗВИТКУ В СИСТЕМІ РЕФОРМ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2021.2.3

Ключові слова:

сільський розвиток, децентралізація, ризики децентралізації, державна політика

Анотація

Розвиток сільських територій охоплює певне коло суспільних відносин, що становлять єдину систему державотворення. Реформа децентралізації владних повноважень в Укра- їні створила передумови для самостійного розвитку територій. Недостатньо дослідже- ним залишаються питання впливу децентралізації на розвиток сільських територій, які потребують поглибленого розкриття змісту державної політики та визначення шляхів мінімізування властивих їй ризиків при реалізації. Метою дослідження є визначення впливу децентралізації на сільський розвиток та узагальнення світового досвіду для адаптації його в Україні. У науковому обігу використання поняття «сільський розвиток» більш дина- мічно прив’язує прогрес сільських територій до людського чинника та сільського середо- вища. Досвід впровадження САП ЭС свідчить що перехід до політики сільського розвитку є відповіддю на зростаючий зовнішній тиск на сільські громади, який чинить глобалізація і конкуренція за природні ресурси як всередині країн, так і ззовні. Сьогодні зростає консен- сус щодо того, що сільський сектор відіграє вирішальну, вирішальну роль у досягненні цілей продовольчої безпеки, подолання бідності та посилення управління природними ресурсами, розвитку регіонів взагалі. Є очевидним, що децентралізація може підвищити ефективність дій, спрямованих на сільський розвиток. Для результативних змін необхідно створити інституційний механізм, щоб дозволити трансформувати цей консенсус у сталий сіль- ський розвиток. Для цього децентралізація повинна бути загальним процесом, що охоплює всі форми публічного управління. Політика управління ризиками, пов'язаних з децентраліза- цією, повинна включати оцінку поточних процесів та сприяти розробці більш адекватної моделі перетворення децентралізації на інструмент сільського розвитку. Саме з огляду на ці ризики є очевидним необхідність докладати особливих зусиль для створення та зміцнення асоціацій, які представляють усе сільське населення, і роль яких мала б слугувати ланкою для діалогу між державою та іншими партнерами з питань сільського розвитку.

Посилання

Чисельність наявного населення України на 1 січня 2019 року: стат. зб. / Держ.комітет статики України. Київ. 2019. С.5. URL. http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/06/zb_chnn2019.pdf

Соціально-економічний розвиток Україниза 2019 рік: стат.зб. / Держ.комітет статики України. Київ. 2019. С.4,16. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/infografika/2020/soc_ek_r_Ukr/soc_ek_r_Ukr_2019.pdf

Економічна активність населення України 2018 рік: стат.зб. / Держ.комітет статики України. Київ. 2019. С.32. URL. http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/07/zb_EAN_2018.pdf

Політика сільського розвитку на базі громад в Україні : наукова доповідь / за ред. чл.-кор. НАН України, д-ра екон. наук О.М. Бородіної, чл.-кор. НААН України, д-ра екон. наук І.В. Прокопи, д-ра екон. наук О.Л. Попової ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». Київ, 2015. 70 с.

Газуда Л.М., Ерфан В.Й., Газуда С.М. Сільський розвиток регіону: монографія Ужгород : Видавництво ФОП Сабов А. М., 2015. 250 с.

Кононенко М. Науково методологічні засади збалансованого сільського розвитку: розв’язання глобальних проблем на локальному рівні. АГРОСВІТ No 13, 2018, стр. 49–56 URL: http://www.agrosvit.info/pdf/13_2018/8.pdf.

Гоголь Т.В., Пріоритети Спільної аграрної політики ЄС та їх адаптація до умов регіонального розвитку України. Державне управління: теорія та практика. 2011/2. URL: http://academy.gov.ua/ej/ej14/txts/Gogol.pdf

Аналытичний звіт. Децентралізація та реформа місцевого самоврядування: результати четвертої хвилі соціологічного дослідження. КМІС, 2019, URL: https://www.kiis.com.ua/materials/pr/20191103_decentralisation/decentr_ukr.pdf

Andreas Kyriacou and Oriol Roca-Sagalés, Fiscal and political decentralization and government quality, Environment and Planning C: Government and Policy, 2011, 29, (2), 204-223

Fisman, Raymond and Gatti, Roberta, Decentralization and Corruption: Evidence Across Countries. World Bank Policy Research Working Paper, February 2000, No. 2290. URL: https://ssrn.com/abstract=629144.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-25

Як цитувати

Губа, М. (2021). ФОРМАТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО РОЗВИТКУ В СИСТЕМІ РЕФОРМ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (2), 17-24. https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2021.2.3