РОЛЬ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ОСОБИСТОСТІ У ПРОЦЕСІ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/tnv-pub.2023.4.2

Ключові слова:

реформування державного управління, цінності, система цінностей, соціальний досвід, людські ресурси.

Анотація

Зміст і цілі держави полягають, передусім у тому, щоб сприяти матеріальному і духовному розвитку суспільства. Вкрай необхідно, для успішного досягнення цілей досліджувати внутрішній стан суспільства, зважати на проблеми, що його турбують, адже саме суспільство є справжнім і актуальним джерелом формування напрямку руху державного управління. Обґрунтованість і дієвість цілей державного управління визначаються їх залежністю від певних ресурсів і забезпеченості ними. Особливе значення мають людські ресурси. В даній статті ми розглянемо, як ресурс особистість, її ціннісну орієнтацію у процесі реформування державного управління. Перехід до реальної демократії передбачає оновлення механізмів визначення мети в державному управлінні, надання їй елементів раціонального, об’єктивно детермінованого характеру. Цілі визначаються через діяльність всієї політичної системи, і таким чином є суб’єк- тивним відбитком об’єктивного. Під об’єктивним мається на увазі, що цілі державного управління народжуються і мають народжуватись від потреб та інтересів людей, об’єднаних у державу. В умовах сьогодення актуальною стає проблема світоглядної переоцінки цінностей суспільства в цілому, що не може не позначитися на формуванні ціннісних орієнтацій особистості зокрема. Це є взаємообумовлений процес, адже зміни на рівні світогляду індивідуальному, – мають своє продовження та вплив на життєдіяльність суспільства, торкаючись всіх сфер його функціонування. Прогрес реформування державного управління багато в чому залежить від окремо взятої особистості, яка формує імідж управлінця в цілому. Це, передусім, особистість, яка, спираючись на власний життєвий досвід має свою сформовану систему цінностей.

Посилання

Офіс реформ: Реформа державного управління. URL: https://rdo.in.ua/ direction/reforma-derzhavnogo-upravlinnya (дата звернення 10.08.2023)

Венгер О.М. Цінності та «дерево цілей» публічного адміністрування: монографія. URL: https://old-zdia.znu.edu.ua/gazeta/monodrupradmin_161.pdf

Шайгородський Ю. Ціннісні трансформації в період суспільних змін. Соціальна психологія. 2009. № 3. C. 86–94.

Шайгородський Ю. Ціннісний конструкт міжкультурної комунікації. Український соціум. 2002. № 1. С. 41–48.

Лєнь Т.В. Формування особистості в умовах розбудови громадянського суспільства. Юридичний бюлетень. 2016. № 2. С. 15–24. 6. Шайгородський Ю. Цінності як детермінанти суспільного розвитку. Український центр політичного менеджменту.2012. № 1. C. 219–228.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-26

Як цитувати

Лєнь, Т. В. (2023). РОЛЬ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ОСОБИСТОСТІ У ПРОЦЕСІ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (4), 10-14. https://doi.org/10.32782/tnv-pub.2023.4.2