ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ ТА ПАТРІОТИЗМУ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ «ПРАВОЗНАВСТВО» У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • О.Л. Коновалов

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2021.2.7

Ключові слова:

правознавство, національна свідомість, патріотизм, громадянське суспільство, державотворчий процес

Анотація

Стаття присвячена вихованню національної свідомості та патріотизму студентів під час вивчення правознавства у закладах вищої освіти та ролі національної свідомості у формуванні громадянина України. Акцентується, що формування національної свідомості є актуальною проблемою та відіграє важливе теоретичне і практичне значення оскільки державотворчі процеси, що відбуваються в незалежній Україні протягом останніх десятиліть зумовлюють необ- хідність вирішення проблеми виховання національно свідомих громадян, справжніх патрі- отів, відданих Вітчизні. Стрижнем системи виховання в українській освіті стає національна ідея, яка віді- грає роль консолідуючого фактору в становленні молодого покоління, формування у нього активної громадянської позиції, відповідальності за народ, країну і активно допома- гає в цьому процесі предмети правознавчого циклу. Зазначені вище аспекти, містяться в освітній програмі курсу «Правознавство» та знаходять відображення у робочих програ- мах викладачів, а саме у компетентностях і програмних результатах навчання. У статті доводиться важливість навчальної дисципліни «Правознавство» в закладах вищої освіти в процесі формування національної свідомості студентів початкових курсів.

Посилання

Киричук О.В. Ментальність: сутність, функції, генеза. Ментальність. Духовність. Саморозвиток особистості: Тези доповідей та матеріали міжнар. наук. конф. ч.1. Київ-Луцьк, 1994. С. 11.

Костомаров М.І. Слов’янська міфологія / Упоряд., приміт. І.П. Бетко, А.М. Полотай; вступна ст. М.Т. Яценка. Київ: Либідь, 1994. 384 с.

Кресіна І.О. Національна свідомість: сутність, основні складові та рівні функціонування. Нова політика. 1998. С. 12–19.

Кульчицький О. Проблематика взаємин етнопсихології і диференціальної психології релігії. Релігія в житті українського народу. Зб. матер. наук. конференції у Рокка ді Папа (18-20.Х.1963) / За ред. В. Янева. Мюнхен-Рим-Париж, 1966. С. 65–75.

Лозко Г.С. Українське народознавство. Київ : Видавництво «Артек», 2004. 474 с.

Маланюк М. Ще раз про самосвідомість українців. Рідна школа. 1995. № 7-8. С. 12–17.

Націоналізм: Антологія / Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. Київ : Смолоскип, 2000. 872 с.

Сміт Е.Д. Національна ідентичність (пер. з англ.). Київ: Основи, 1994. 234 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-25

Як цитувати

Коновалов, О. (2021). ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ ТА ПАТРІОТИЗМУ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ «ПРАВОЗНАВСТВО» У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (2), 54-60. https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2021.2.7