МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНЮВАННЯ ОСВІТИ ЯК СКЛАДОВОЇ Е-УРЯДУВАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/tnv-pub.2023.5.1

Ключові слова:

е-урядування, методика оцінювання якості освіти, індекс оцінювання, онлайн-сервіси, оцінювання, освіта

Анотація

У статті автор звертає увагу на розвиток освіти як в Україні, так і у країнах cвіту, котрий відбувається не лише за рахунок отримання здобувачами рівня знань, навичок, вмінь чи оновлення й поліпшення матеріально-технічної бази, але й, найголовніше, завдяки методичним основам його оцінювання. Зауважується, що такий підхід покладено в основу діяльності навчальних закладів. На окрему увагу заслуговує рівень впровадження у державній службі е-урядування, зокрема онлайн-сервіси, котрі є головними складниками управління у суспільному середовищі. Закцентовується увага на тому, що розвиток системи державного управління, яке шляхом застосування урядових функцій впливає на всі сфери суспільства, спонукає освіту відповідати встановленим кваліфікаційним вимогам, надає їм завдання і розпорядження поряд із фінансуванням, забезпечує зворотній зв’язок через технічні засоби, зокрема – інформаційно-комунікаційні технології, які також використовуються для навчання здобувачів через автоматизовані платформи. Автор звертає увагу на дослідження методичних основ оцінювання – як державної служби разом з її підвідомчими установами, так і навчальних закладів, які підпорядковуються органам державної влади та місцевого самоврядування. Методичні основи, згадані у статті, створено на базі загальних методів наукового дослідження, які є найбільш поширеними в управлінні освітою, мають універсальний характер та є дотичними до конкретних предметів і напрямів діяльності. Методи дослідження та оцінювання якості освіти застосовуються для аналізу не лише економічних об’єктів, але й освітньої галузі. Автор звертає увагу на зв’язок науково-технічного прогресу та управлінських дій та їх вплив на освітню сферу. Методичні основи, які створені на загальних методах наукового дослідження, також мають повну придатність оцінювати рівень технічної оснащеності державних структур, які забезпечують взаємозв’язки із навчальними закладами.

Посилання

Гевко І.Б. Методи прийняття управлінських рішень : підручник. Київ : Кондор, 2009. 187 с.

Домбровська С.М. Державне управління вищою освітою в умовах трансформаційних змін : Монографія. Харків : Оберіг, 2010. 176 с.

Лопушинський І.П., Ковнір О.І. Цифровізація освіти в контексті розвитку інформаційного суспільства в Україні. Педагогічний альманах. 2018. № 37. С. 46–55.

Лукіна Т. Зарубіжні підходи до розроблення моделей само оцінювання закладів загальної середньої освіти. Український педагогічний журнал. 2022. № 2. С. 19–30.

Методика розрахунку Індексу цифрової трансформації регіонів України. Міністерство трансформації України. Київ, 2023. 99 с.

Питання Міністерства цифрової трансформації України: Постанова КМУ від 18 вересня 2019 р. № 856. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/856-2019-%D0%BF#n12

Положення про Єдиний державний вебпортал електронних послуг : Постанова Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1137. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1137-2019-%D0%BF#n15

Сиченко В.В. Удосконалення інформаційно-комунікативної системи між державою та суспільством у процесі реформування вищої освіти. Держава та регіони. Серія : Державне управління. 2008. № 3. С. 186–190.

Чукут С.А., Загвойська О.В., Цимбаленко Я.Ю. Основи електронного урядування : навчальний посібник. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2022. 268 с.

2022 United Nations E-Government Survey. Gearing E-Government to Support Transformation towards sustainable and resilient. URL : https://publicadministration. un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents /un/2022-Survey/E-Government%20Survey%2022_FINAL%20for%20web.pdf.

Shevchenko S, Sydorenko N. E-government and ICT as instruments of corruption prevention in the context of the global trend of public service transparency. Аспекти публічного управління. 2020-10-30. Т. 8, № 5. С. 72–81.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-14

Як цитувати

Білик, О. О. (2023). МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНЮВАННЯ ОСВІТИ ЯК СКЛАДОВОЇ Е-УРЯДУВАННЯ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (5), 3-17. https://doi.org/10.32782/tnv-pub.2023.5.1