АНТИКРИЗОВЕ ПУБЛІЧНЕ ВРЯДУВАННЯ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ТРАНСРЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СПІВПРАЦІ

Автор(и)

  • В. М. Щербак

DOI:

https://doi.org/10.32782/tnv-pub.2023.5.8

Ключові слова:

антикризовий менеджмент, трансрегіональна взаємодія, публічне врядування, зовнішньоекономічна стратегія, цифрова економіка, безпекова політика

Анотація

У статті розглядається специфіка антикризової публічно-владної координації трансрегіональної співпраці, яка вимагає не лише організаційних дій, але й дієвої медійної підтримки в контексті трансрегіонанальної співпраці. Вивчено застосування креативних підходів та нових ідей трансрегіональної співпраці України та зарубіжних партнерів, яке потребує оновлення саме в поширенні кейсів успіху, співпраці, а також бази контактів між економічними суб’єктами. Встановлено ознаки економічного розвитку України під час війни, які засвідчили можливості адаптивності та пристосування до кризових умов. З’ясовано значення досвіду трансрегіональної співпраці та його економічної ефективності вимагає моніторингу та експертних висновків. У статті застосовуються фахові методичні засоби сучасних наук державного управління. Вивчаються можливості створення профілю транскордонної та трансрегіональної співпраці з метою підвищення її ефективності та компенсації економічних втрат. Оцінюється процес антикризового осягнення всього смислового та інформаційного поля управлінських рішень. Розкрито чинники надання рекомендацій стосовно посилення зусиль в рамках конкретного завданням. Увага приділяється інституалізації антикризового менеджменту в умовах військових дій та воєнного стану, яка є актуальним завданням трансформації державно-управлінської структури сучасної України. З’ясовано, що сучасні реалії російсько-української війни довели, нагальність оперативного реагування на кризи і ризики. Вказане реагування є запорукою стійкості та ефективності антикризового врядування. Встановлено, що запровадження нових управлінських технологій антикризового менеджменту передбачає трансформацію всіх ланок урядування. Доведено, що в умовах війни відбувається «вимивання» кваліфікованих кадрів через військові дії. Встановлено, що державні компанії та підприємства України належним чином мотивовані через військові загрози. Розкрито значення планів та визначених показників роботи, яке доповнює цілеспрямовані зусилля щодо підвищення якості транскордонної взаємодії. З’ясовано, що бачення процесів в їх динаміці та відповідно до фактичних даних. Доведено, вирішальне значення осягнення, координації та повного інформування всіх ланок стосовно статистики діяльності підприємств і компаній. Зроблено висновок, що найважливішим чинником є формування механізму запобігання нестабільності та ризиками є моніторинг поточної ситуації. Зазначено, що антикризові реформи трансрегіональної співпраці вимагають модифікації вітчизняних структур публічного врядування. Встановлено, що першочерговими завданнями антикризового врядування трансрегіональної співпраці є об’єднання інформації щодо трансрегіональних економічних контактів, трансферу технологій, залучення інвестицій тощо.

Посилання

Бабкін Д. О., Нікітіна О. А. Антикризове управління трудовими ресурсами. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. 2014. № 1. С. 18–21.

Гринько Т. В. Особливості антикризового управління підприємством в сучасних умовах. Вісник Дніпропетровського університету. Сер. : Економіка. 2014. Т. 22, вип. 8(2). С. 117–122.

Карачина Н. П., Савіцька О. О. Антикризове управління: сучасний категоріальний вимір. Економіка. Управління. Інновації. Серія : Економічні науки. 2014. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2014_1_47.

Масюк В. М. Взаємозв’язок антикризового управління з ризик -менеджментом та системою економічної безпеки підприємства. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2013. № 778. С. 81–86.

Проволоцька О. М., Ясиненко Д. В. Теоретичні аспекти антикризового управління стратегічним потенціалом підприємства. Вісник Дніпропетровського університету. Сер. : Економіка. 2013. Т. 21. Вип. 7(2). С. 99–104.

Шамборовський Г. О. Застосування антикризового регулювання з метою стабілізації та зростання доходів населення в трансформаційних економіках. Економіка та держава. 2016. № 9. С. 51–55.

Bouncken R.B., Kraus S. & de Lucas Ancillo A. Management in times of crises: reflections on characteristics, avoiding pitfalls, and pathways out. Review Management Science 202216, 2035–2046. https://doi.org/10.1007/s11846-022-00580-2

Brown R., Rocha A., Cowling M. Financing entrepreneurship in times of crisis: Exploring the impact of COVID-19 on the market for entrepreneurial finance in the United Kingdom. International Small Bus Journal: Researching Entrepreneurship. 2020. 38(5): 380–390.

Camisón C., Clemente J., Camisón – Haba S. Asset tangibility, information asymmetries and intangibles as determinants of family firms leverage. Review of Managerial Science. 2022. https://doi.org/10.1007/s11846-022-00522-y.

Dosi G., Soete L. On the syndemic nature of crises: A Freeman perspective. Research Policy. 2022. 51(1): 104–393.

Hillmann J. Disciplines of organizational resilience: contributions, critiques, and future research avenues. Rev Man Science. 2021. 15(4): 879–936.

Kraus S, Clauss T, Breier M., Gast J., Zardini A., Tiberius V. The economics of COVID-19: initial empirical evidence on how family firms in five European countries cope with the corona crisis. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research. 2020. 26(5): 967–1092.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-14

Як цитувати

Щербак, В. М. (2023). АНТИКРИЗОВЕ ПУБЛІЧНЕ ВРЯДУВАННЯ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ТРАНСРЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СПІВПРАЦІ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (5), 63-69. https://doi.org/10.32782/tnv-pub.2023.5.8