ТРАНСРЕГІОНАЛЬНА СПІВПРАЦЯ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ПУБЛІЧНОГО ВРЯДУВАННЯ

Автор(и)

  • В. М. Щербак

DOI:

https://doi.org/10.32782/tnv-pub.2023.6.15

Ключові слова:

інституційна спроможність, публічне врядування, транснаціональна співпраця, державно-громадська співпраця, державно-приватна взаємодія, проєктний менеджмент, кризовий менеджмент

Анотація

Розглядається інституційна спроможність, яка виступає одним із визначальних критеріїв дієвості та ефективності системи публічного врядування. Вивчається взаємодія інститутів публічної влади та місцевого самоврядування в рамках координації та організації трансрегіональної співпраці в умовах російсько-української війни. Розкривається специфіка транскордонної та трансрегіональної співпраці, яка вимагає усунення суттєвих перешкод щодо оптимізації управлінських дій. Встановлюються особливості вертикальної інтеграції публічного врядування, яка свідчить про системність відносин всередині системи публічного врядування. Аналізуються керівні документи зарубіжних країн, які вимагають розбудови інституційної спроможності. Встановлюється значення інституційної спроможності публічного врядування в контексті пріоритетів трансрегіональної співпраці. Досліджується автономна управлінська діяльність у різних секторах міжрегіональної співпраці, яка відображає бажання урядовців реалізовувати проєкти в рамках одночасного розв’язання багатьох завдань. З’ясовуються чинники корекції досвіду та практик міжрегіональної співпраці. Розкривається зміст перспективи взаємодії партнерства різних регіонів та транскордонного співробітництва, які вимагають однозначної оцінки результатів співпраці та їх цілей. Встановлено, що інституційна спроможність публічного врядування є вкрай необхідною в умовах технологічних інновацій. Досліджуються конкретні кейси розвитку сучасних регіонів, які засвідчують, що регіональне партнерство дедалі більше відокремлюється від національного порядку денного. З’ясовуються фактори інституалізації регіональної співпраці, які слугують потужним засобом виведення міждержавних відносин на новий рівень. Доведено, що в умовах російсько-української війни зростає значення державно-приватної та державно-громадської співпраці, яка дозволила значно підвищити оперативність ухвалення рішень щодо реалізації програми волонтерської допомоги та інших міжнародних громадських проєктів.

Посилання

Буднікевич І. М. Крупенна І. А., Гавриш І. І. (2019) Методика розробки стратегій розвитку міжрегіонального співробітництва. Науковий вісник Чернівецького університету. Економіка. 2019. Вип. 809. С. 27–33.

Другий саміт лідерів «ЄС – Центральна Азія»: перспективи міжрегіональної співпраці. URL https://niss.gov.ua/doslidzhennya/mizhnarodni-vidnosyny/druhyysamit-lideriv-yes-tsentralna-aziya-perspektyvy

Єсіна В. О. (2013) Розвиток інноваційного потенціалу регіону з використанням механізму управління міжрегіональними взаємодіями. Економічні науки. Cер. : Облік і фінанси. 2013. Вип. 10(1). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2013_10(1)__28.

Жуланов Є. Є., Борисова О. В. (2017) Моделювання міжрегіональних туристичних потоків у національному економічному просторі Актуальні проблеми економіки. 2017. № 4. С. 203–214.

Монастирний В. М.(2011) Державне регулювання діяльності єврорегіонів як учасників міжрегіонального співробітництва. Державне будівництво. 2011. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2011_1_43.

Попович С. Ю., Власенко А. С.(2019) Мережа штучних заповідних парків басейну Дністра у трансрегіональному вимірі. Ukrainian journal of forest and wood science. 2019. Vol. 10. № 2. С. 64–71.

Ткач В. М. (2018) Роль польської національної меншини Тернопільщини у налагодженні міжрегіональних україно – польських відносин. Гілея: науковий вісник. 2018. Вип. 131. С. 115–118.

Шергін С. (2013) АСЄМ – діюча модель міжрегіональної співпраці. Зовнішні справи. 2013. № 3. С. 32–36.

Institutional Arrangements and Governance Capacities for Policy Coherence Capacity Building on Public Policy Development, Review, Evaluation and Coordination for the Acceleration of the SDGs in Namibia (20-22 October 2020) URL: https://sdgs.un.org/sites/default/files/2020-10/Institutional%20Arrangements_Governance%20Capacities%20for%20Policy%20Coherence_Ve.pdf

Guidance Document on Indicators of Public Administration Capacity Building URL:https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=14144&langId=en

Governance Principles, Institutional Capacity and Quality URL:https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/publications/Towards_SustainingMDGProgress_Ch8.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-28

Як цитувати

Щербак, В. М. (2023). ТРАНСРЕГІОНАЛЬНА СПІВПРАЦЯ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ПУБЛІЧНОГО ВРЯДУВАННЯ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (6), 111-118. https://doi.org/10.32782/tnv-pub.2023.6.15