ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/tnv-pub.2023.6.1

Ключові слова:

механізми державного управління; державне регулювання; нагляд і контроль; додержання законодавства про працю; охорона праці; трудове законодавство

Анотація

У площині державного управління та адміністрування досліджуються проблеми державного управління охороною праці в Україні. Підкреслюється, що державне управління охороною праці сьогодні актуалізується у зв’язку з конституційним проголошенням життя та здоров’я особи найвищою соціальною цінністю в державі. Методологія наукового дослідження базується на способах і засобах державного управління, які висвітлюються через призму Закону України «Про охорону праці», що позитивно впливає на державне управління у цій сфері, також водночас враховується, що вказаний законодавчий акт був прийнятий, коли основу економіки складала державна, а не приватна власність, тому правові механізми управління охороною праці в сучасних умовах не були задіяні в повному обсязі. Наукова новизна отриманих результатів у тому, що у дослідженні обґрунтовано, що у зв’язку з переходом держави до ринкових умов був послаблений державний нагляд і контроль за охороною праці, та правові механізми відповідальності за його порушення. Відзначається, що державне управління у сфері охорони праці проявляється через підстави для здійснення інспекційних відвідувань, особливо це стосується питань додержання законодавства про працю на предмет охорони праці та легалізації трудових відносин. Обґрунтовується та зроблено висновок, що об’єктивно назріли умови формування єдиної концепції, єдиних принципів охорони праці в державному управлінні. Без сумніву виробленню такої концепції мають передувати ґрунтовні наукові дослідження у цій сфері, оскільки наука публічного управління та адміністрування лише дотично зверталася до вказаної проблеми. Формування теоретичних засад державного регулювання, забезпечення належних, безпечних і здорових умов праці в Україні повинна передувати формуванню єдиної концепції державного управління охороною праці.

Посилання

Chmyr, Y., Deineha, M., Shchepanskiy, E., Koshelenko, A., Kozenko, R. Tools for Counteracting Information Aggression Use of Elements of Information War in Ukraine. Contributions to Political Science. 2023. Part F1367. Р.285–299.

Деякі питання здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю: Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. № 823. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/823-2019-%D0%BF#Text

Липовська О.Г., Завада О.Г. Державне управління у сфері охорони праці в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. № 9. 2021. C. 49–53.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-28

Як цитувати

Андрушко, А. В. (2023). ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В УКРАЇНІ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (6), 3-8. https://doi.org/10.32782/tnv-pub.2023.6.1