ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ МЕДИЧНОЮ СФЕРОЮ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/tnv-pub.2023.6.13

Ключові слова:

медична сфера, охорона здоров’я, публічне управління медичною сферою, публічне управління сферою охорони здоров’я

Анотація

У статті здійснено спробу провести теоретичний аналіз окремих понять та категорій реалізації публічного управління у медичній сфері. Зокрема, розглянуто співвідношення дефініцій «медична сфера» та «сфера охорони здоров’я». У результаті зроблено висновок, що термін «медична сфера» не має широкого застосування у науковому просторі. Проте, деякі дотичні до публічного управління галузі знань, такі як, наприклад, право вже досить давно використовують поняття «медичне право», «медичне законодавство». Оскільки в науковій літературі чи законодавстві відсутнє будь-яке визначення відповідної дефініції, в роботі здійснено спробу провести семантичний аналіз відповідного словосполучення та порівняти його з терміном «сфера охорони здоров’я», який має чітко сформульоване в законодавстві визначення. У результаті зроблено висновок, що більш коректним буде використання дефініції «медична сфера», оскільки вона дає можливість врахувати чимало взаємопов’язаних компонентів, які не охоплені терміном «сфера охорони здоров’я». Підкреслено, що важливим елементом здійснення публічного управління медичною сферою є акцентування уваги на регіональному та місцевому рівнях з обов’язковим залученням органів місцевого самоврядування та громадськості до вирішення управлінських завдань. Також у статті визначено перелік суб’єктів публічного управління і зроблено висновок про доцільність упровадження професійного самоврядування в медичній сфері, як це реалізовано в низці іноземних держав. Але в Україні це питання не визначають у якості першочергового, результатом чого є те, що така риса публічного управління, як суспільна участь та партнерство, є досить невираженою. У роботі зроблено висновок, що ефективна реалізація публічного управління медичною сферою можлива лише в разі залучення до розвитку відповідної сфери органів місцевого самоврядування, громадських організацій, громади з метою вибудовування конструктивного партнерства державного та недержавного секторів.

Посилання

Н. Колісніченко. Тенденції розвитку публічного управління у сфері охорони здоров’я: глобальний контекст. Науковий вісник: Державне управління. 2022. №2 (12). С. 38–52.

Неугодніков А.О. Публічне адміністрування в сфері охорони здоров’я. Юридичний вісник. 2019. № 3. С. 63–69.

Мельниченко, О.А., Овчарова, Ж.М. Публічне управління розвитком сфери охорони здоров’я як предмет наукових досліджень. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування 2022. № 4. С 40–46.

Т. Кравцова, О. Лащенко, О. Кравцов. Використання маркетингового підходу в діяльності органів публічного управління медичною сферою. Аспекти публічного управління. 2021. № 4.Т. 9. С. 72–84.

Пасько М.І. Суб’єкт медичної сфери: пацієнт, клієнт, споживач медичних послуг. Економіка і суспільство. 2017. №. 9. С. 295–301.

Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text (дата звернення 14.12.2023 року).

Двірська О.В. Медичне право як наука, галузь права та навчальна дисципліна: теоретико-правовий аспект. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2019. № 37. С. 13–17.

С.Г. Стеценко, В.Ю. Стеценко, І.Я. Сенюта. Медичне право: підручник. Київ: Правова єдність (всеукраїнська асоціація видавців). 2008. 50 с.

Сфера. Академічний тлумачний словник української мови. URL: https://slovotvir.org.ua/words/sfera (дата звернення 27.10.2023 року).

Сфера. Великий тлумачний словник сучасної мови. URL: https://slovnyk.me/dict/vts/ %D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0 (дата звернення 27.10.2023 року).

Ottawa charter for health promotion. URL: https://www.who.int/publications/i/item/WH-1987 (дата звернення 01.11.2023 року).

Борщ В.І. Сучасна парадигма державного регулювання системи управління у сфері охорони здоров’я. Економіка та управління національним господарством. 2019. № 1(69). 73–79.

Шевчук В.В. Удосконалення державного регулювання інноваційного розвитку системи охорони здоров’я України: дис. … канд. наук з держ. упр. Миколаїв, 2017. 219 с.

МОЗ представило законопроект про самоврядування у сфері охорони здоров’я на громадське обговорення. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/mozpredstavylo-zakonoproekt-pro-samovriaduvannia-u-sferi-okhorony-zdorovia-nahromadske-obhovorennia (дата звернення 02.11.2023 року).

Про утворення Національної служби здоров’я України: Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1101. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1101-2017-п (дата звернення 03.11.2023 року).

Горбатова Д.І. Форми державного управління у сфері охорони здоров’я. Право і суспільство. 2019. № 4. С. 166–173.

Полковнікова Н.О. Повноваження органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері охорони здоров’я: розмежування й рівні перетину. Право та державне управління. 2019. № 4. С. 264–269.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-28

Як цитувати

Сімонцева, Л. О. (2023). ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ МЕДИЧНОЮ СФЕРОЮ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (6), 97-104. https://doi.org/10.32782/tnv-pub.2023.6.13