ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОКРАЩЕННЯ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2021.1.10

Ключові слова:

місцеві бюджети, децентралізація, фінансові ресурси, бюджетне законодавство, місцеве самоврядування, доходи, міжбюджетні відносини, податки, фінансове забезпечення

Анотація

В статті висвітлюється сучасний стан формування місцевих бюджетів в умовах децен- тралізації фінансових ресурсів, з урахуванням внесених змін до бюджетного та податко- вого законодавства, проведено аналіз доходної частини місцевого бюджету. На основі проведеного дослідження визначено проблеми та шляхи зміцнення фінансової бази органів місцевого самоврядування. Сформульовано основні завдання бюджетної децентралізації. Встановлено, що за умови вирішення законодавчих, організаційних та соціальних проблем місцеві бюджети, зможуть мати достатній обсяг коштів на виконання делегованих повноважень. Розглянуто основні теоретичні та практичні аспекти формування місце- вих бюджетів в умовах децентралізації. Охарактеризовано сучасний стан формування місцевих бюджетів. Проаналізовано розвиток місцевих бюджетів. Вказано на джерела наповнення та проблеми у сфері формування місцевих бюджетів в Україні.

Посилання

«Децентралізація дає можливості» URL: https://decentralization.gov.ua/gromada (дата звернення: 20.04.2021)

Клівіденко Л.М. Основні шляхи удосконалення функціонування місцевих бюджетів в сучасних умовах. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. № 1. С. 640–643.

Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. URL: http://me.gov.ua (дата звернення: 20.04.2021)

Вольська О., Ковпанець Є. Удосконалення фінансової децентралізації місцевого самоврядування. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка. 2020. № 4. С. 31–36. URL: https://doi.org/10.32851/2708-0366/2020.4.4

Потравка Л., Пічура І. Публічне управління розвитком туристичної галузі в умовах трансформацій національної економіки України. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка. 2020. № 3. С. 30–36. URL: https://doi.org/10.32851/2708-0366/2020.3.4.

Губа М.І., Карташова О.Г. Розвиток сільських територій через публічно – приватне партнерство. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 4. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1414. DOI: 10.32702/2307-2156-2019.4.21.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-20

Як цитувати

Явтушенко, А. (2021). ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОКРАЩЕННЯ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (1), 62-68. https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2021.1.10