ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ІНСТРУМЕНТІВ ПРОЄКТНОГО УПРАВЛІННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2021.2.11

Ключові слова:

ресури територіальних громад, модель, управління, процес, терито- ріальні громади. системний, синергетичний, глобалізаційний, інформаційно-інновацій- ний, кластерний, корпоративний, соціальний, культурно-духовний, еколого-орієнтований та інші підходи; модель розвитку територіальної громади

Анотація

Проаналізовано процес моделювання проектного управління та його інструментарій на приклады розвитку територіальних громад. Обґрунтовано,що моделі розвитку тери- торіальної громади із застосуванням проектного менеджменту є унікальними. Наво- дяться приклади застосування проектного менеджменту до конкретних територіаль- них громад.У статті запропоновано моделі розвитку територіальних громад, на основі сучасних підходів, методичні підходи до аналізу людського потенціалу територіальної громади. Узагальнено і розвинуто підходи щодо суспільного розвитку. Показано взаємо- зв’язок різних моделей та підходів у запропонованій комплексній моделі розвитку тери- торіальної громади. Розкрито понятійно-термінологічний апарат дослідження, зокрема спроможності громади, ендогенного потенціалу та його структури (економічний, фінан- совий і людський складники).

Посилання

Про затвердження Методики формування спроможних територіальних громад: Постанова Кабінету Міністрів України від 8.04.20 .

Лібанова Е.М., Хвесик М.А. Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: національна доповідь. Київ: ДУ ІЕПСР НАН України, 2014. 776 с.

Вольська О., Ковпанець Є. Удосконалення фінансової децентралізації місцевого самоврядування. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, 2020. № 4. С. 31-36. URL: https://doi.org/10.32851/2708-0366/2020.4.4

Потравка Л., Пічура І. Публічне управління розвитком туристичної галузі в умовах трансформацій національної економіки україни. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, 2020. № 3. С. 30–36. URL: https://doi.org/10.32851/2708-0366/2020.3.4

Губа М.І., Карташова О.Г. Розвиток сільських територій через публічно – приватне партнерство. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 4. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1414. DOI: 10.32702/2307-2156-2019.4.21

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-25

Як цитувати

Явтушенко, А. (2021). ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ІНСТРУМЕНТІВ ПРОЄКТНОГО УПРАВЛІННЯ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (2), 88-92. https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2021.2.11