ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ НАГЛЯДУ І КОНТРОЛЮ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/tnv-pub.2023.6.3

Ключові слова:

механізми державного регулювання; нагляд і контроль; додержання законодавства про працю

Анотація

У статті обґрунтувані теоретичні положення і розробка практичних рекомендацій з удосконалення механізмів державного регулювання у сфері нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю. У площині державного управління та адміністрування досліджуються особливості механізмів державного регулювання у сфері нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю. Методологія механізмів державного регулювання у сфері нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю характеризуються через відповідні заходи, які здійснюються державними органами та уповноваженими особами. Заходи державного контролю за додержанням законодавства про працю здійснюються у формі інспекційних відвідувань, що проводяться інспекторами праці Держпраці та її територіальних органів. Наукова новизна отриманих результатів у тому, що особливості механізму державного регулювання у сфері нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю проявляються через підстави для здійснення інспекційних відвідувань. Особливість механізму у тому, що інспекційне відвідування або рішення інспектора праці про відвідування роботодавця, підлягає повідомній реєстрації Держпраці чи її територіальним органом до початку їх проведення. Підкреслюється, що у разі потреби для участі в інспекційних відвідуваннях інспектором праці можуть залучатися за згодою об’єкта відвідування або іншої уповноваженої ним посадової особи представники профспілок, їх організацій та об’єднань, члени яких працюють на об’єкті відвідування, організацій роботодавців та їх об’єднань, державних органів. Відзначається, що під час проведення інспекційного відвідування об’єкт відвідування має право перевіряти в інспектора праці наявність службового посвідчення та одержувати копію направлення на проведення інспекційного відвідування. Зроблено висновок, що складання за результатами інспекційного відвідування акта інспекційного відвідування і в разі виявлення порушень вимог законодавства про працю – припису щодо їх усунення та попередження про відповідальність за порушення законодавства про працю є важливими чинниками механізму державного регулювання.

Посилання

Chmyr, Y., Deineha, M., Shchepanskiy, E., Koshelenko, A., Kozenko, R. Tools for Counteracting Information Aggression Use of Elements of Information War in Ukraine. Contributions to Political Science. 2023. Part F1367. Р. 285–299.

Дараганова Н. В. Державна інспекція України з питань праці як один з основних елементів системи державного управління питаннями охорони праці. Юридична наука. 2014. № 1. С. 40–46.

Деякі питання здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю: Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/823-2019-%D0%BF#Text

Липовська О.Г., Завада О.Г. Державне управління у сфері охорони праці в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. № 9. 2021. C. 49–53.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-28

Як цитувати

Бойко, А. О. (2023). ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ НАГЛЯДУ І КОНТРОЛЮ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (6), 17-21. https://doi.org/10.32782/tnv-pub.2023.6.3