ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЛУЧЕННЯ ПАЦІЄНТІВ У КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІД ЧАС ВІЙНИ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/tnv-pub.2023.6.16

Ключові слова:

клінічні дослідження, управління клінічними випробуваннями, регуляція клінічних випробувань, регуляторні механізми, регуляторна система, належна клінічна практика, система охорони здоров’я, медичні послуги, медичні організації, заклади охорони здоров’я, здоров’я населення

Анотація

У статті автори акцентують увагу на критичному значенні правового регулювання та етичних норм у проведенні клінічних випробувань, особливо в контексті повномасштабного тривалого збройного конфлікту в Україні. Детально розглянуто міжнародні та національні законодавчі рамки, включаючи регуляції належної клінічної практики, Гельсінську декларацію та важливі законодавчі акти України. Висвітлено необхідність цих документів у встановленні стандартів для етичного проведення досліджень і захисту прав досліджуваних. При цьому виділено необхідність подальшого розв’язання питань, пов’язаних із страхуванням досліджень, в тому числі відповідальності дослідника, кримінальною відповідальністю за порушення порядку при проведенні клінічних випробувань та врегулюванням митних та податкових процедур. Автори наголошують на потребі розвитку та адаптації стратегій управління клінічними випробуваннями в Україні, зокрема в умовах воєнного стану, на прикладі Ізраїлю. Швидкий розвиток медичних технологій, активна роль медичних працівників і пацієнтів у дослідженнях, а також значення освіти та підготовки медичного персоналу у забезпеченні ефективності та доступності клінічних випробувань зазначаються як ключові елементи. У підсумку наголошується на важливості ретельного планування та адаптації стратегій для залучення пацієнтів у клінічні дослідження, особливо в умовах воєнного стану в Україні. Автори пропонують практичні рекомендації для урядів з метою оптимізації участі пацієнтів, забезпечуючи при цьому відповідність міжнародним етичним нормам та високим стандартам проведення досліджень. Особлива увага приділяється ролі публічного управління у сприянні участі пацієнтів у клінічних дослідженнях під час війни, що виокремлюється як ключовий аспект для ефективної реалізації цих досліджень в надзвичайних обставинах.

Посилання

Rahman S. et al. Physician participation in clinical research and trials: issues and approaches // D’Souza Adv Med Educ Pract. 2011. Vol. 2. P. 85–93. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3661249/ (дата звернення: 20.12.2023).

Getz K. A. “Examining and Enabling the Role of Health Care Providers as Patient Engagement Facilitators in Clinical Trials” // Clinical therapeutics. 2017. Vol. 39, № 11. P. 2203–2213. DOI: 10.1016/j.clinthera.2017.09.014.

Chen D. T. et al. “Clinical research and the physician-patient relationship” // Annals of internal medicine. 2003. Vol. 138, № 8. P. 669–672. DOI: 10.7326/0003-4819-138-8-200304150-00015.

Baer, Allison R. et al. “Engaging referring physicians in the clinical trial process” // Journal of oncology practice. 2012. Vol. 8, № 1. P. e8-e10. DOI: 10.1200/JOP.2011.000476.

Sherwood P. R. et al. “To refer or not to refer: Factors that affect primary care provider referral of patients with cancer to clinical treatment trials” // Journal of cancer education: the official journal of the American Association for Cancer Education. 2004. Vol. 19, № 1. P. 58–65. DOI: 10.1207/s15430154jce1901_13.

Morin K, Rakatansky H, Riddick FA Jr, Morse LJ, O’Bannon JM, Goldrich MS, Ray P, Weiss M, Sade RM, Spillman MA. “Managing conflicts of interest in the conduct of clinical trials” // JAMA. 2002. Vol. 287. P. 78–84. DOI: 10.1001/jama.287.1.78.

Lara PN Jr, Higdon R, Lim N et al. “Prospective evaluation of cancer clinical trial accrual patterns: identifying potential barriers to enrollment” // Journal of Clinical Oncology. 2001. Vol. 19, № 6. P. 1728–1733. DOI: 10.1200/JCO.2001.19.6.1728.

Bower P., Wilson S., Mathers N. “How often do UK primary care trials face recruitment delays?” // Family Practice. 2007. Vol. 24, Issue 6. P. 601–603. DOI: 10.1093/fampra/cmm051.

Brøgger-Mikkelsen M, Ali Z, Zibert J, Andersen A, Thomsen S. “Online Patient Recruitment in Clinical Trials: Systematic Review and Meta-Analysis” // J Med Internet Res. 2020. Vol. 22, № 11. Article e22179. URL: https://www.jmir.org/2020/11/e22179 DOI: 10.2196/22179.

Ященко М. В., Юрчук К. А., Смаголь О. О. (2022). Прогалини у регуляції проведення клінічних досліджень медичних виробів та медичних виробів для in vitro діагностики в Україні. Актуальні проблеми економіки, № 12 (258), 28-43. DOI: 10.32752/1993-6788-2022-1-258-28-43.

Kurihara, Chieko et al. The continuation of clinical trials in times of war: A need to develop ethics and situationally adaptive clinical research guidelines (2022). URL: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmed.2022.966220/full. (дата звернення: 20.12.2023).

Коляда, Т. “Правове регулювання клінічних досліджень в Україні: стан, проблеми, перспективи” // Молодий вчений. 2019. № 5 (69). С. 472–476. DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-102 (дата звернення: 20.12.2023).

Міністерство охорони здоров’я України. Наказ від 23 вересня 2009 року № 690 "Про затвердження Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань і Типового положення про комісії з питань етики". URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1010-09 (дата звернення: 20.12.2023).

Державне підприємство «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України». «Загальні принципи організації діяльності комісій з питань етики при лікувально-профілактичних закладах, в яких проводяться клінічні випробування лікарських засобів (рекомендації для експертів)». Київ: 2017. URL: https://dec.gov.ua//wp-content/uploads/2019/08/posibnykn.pdf (дата звернення: 20.12.2023).

Шиловський, Леонід. Правові аспекти проведення клінічних випробувань в Україні // Медична практика. 2011. № 2. URL: https://www.legalalliance.com.ua/publikacii/pravovi-aspekti-provedenna-klinicnih-viprobuvan-v-ukraini/ (дата звернення: 20.12.2023).

Корнацький В.М., Талаєва Т.В., Сілантьєва О.В. Правові проблеми клінічних випробувань лікарських засобів в Україні // Вісник Академії адвокатури України. 2012. № 2(24). URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vaau_2012_2_5.pdf (дата звернення: 20.12.2023).

Держаний експертний центр МОЗ України. Інформаційна довідка про стан клінічних випробувань в Україні у період з 01.01.2022 по 31.12.2022 URL: https://www.dec.gov.ua/wp-content/uploads/2023/02/infodovidka-shhodo-stanuprovedennya-kv-za-2022-rikmm.pdf. (дата звернення: 20.12.2023).

Petrić Howe, N., Gaind, N., & Van Noorden, R. (2022). Nature’s Take: how the war in Ukraine is impacting science. Nature Podcast, 03 October. URL: https://www.nature.com/articles/d41586-022-03155-z (дата звернення: 20.12.2023).

Держаний експертний центр МОЗ України. Інформаційна довідка про стан клінічних випробувань в Україні у період з 01.01.2023 по 31.03.2023 URL: https://www.dec.gov.ua/wp-content/uploads/2023/05/infodovidka-shhodo-stanuprovedennya-kv-za-i-kvartal-2023m03.pdf. (дата звернення: 20.12.2023).

Beaney, A. (2023). Israel prepared to keep clinical trials running during war. Clinical Trials Arena, 11 October. URL: https://www.clinicaltrialsarena.com/news/israel-prepared-to-keep-clinical-trials-running-if-country-goes-to-war/?cf-view. (дата звернення: 20.12.2023).

Luxenburg, O. (2023). Clinical trials in Israel during the Iron Swords War. Ministry of Health, Israel, October. URL: https://www.gov.il/BlobFolder/news/ct-23112023/he/files_publications_units_pharmaceutical_division_clinical_trials_ct-26112023.pdf. (дата звернення: 20.12.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-28

Як цитувати

Юрочко, Т. П., Шевченко, М. В., Мальцева, К. С., & Парастивюк, Є. М. (2023). ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЛУЧЕННЯ ПАЦІЄНТІВ У КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІД ЧАС ВІЙНИ В УКРАЇНІ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (6), 119-126. https://doi.org/10.32782/tnv-pub.2023.6.16