ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ТА ПРАКТИЧНЕ ВПРОВАДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ МЕЛІОРАТИВНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЗРОШУВАЛЬНИХ СИСТЕМ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-tech.2022.3.21

Ключові слова:

зрошувальні системи, об’єкти меліоративної інфраструктури, інвентаризація, системний аналіз і підхід

Анотація

Реформування водогосподарського комплексу та діюча практика виробничих відносин між бюджетними експлуатаційними організаціями (управліннями водного господарства, управліннями магістральних каналів, басейновими управліннями водних ресурсів тощо), водогосподарськими організаціями та землеводокористувачами вказує на необхідність розробки Порядку інвентаризації меліоративних систем та окремих об’єктів інженерної інфраструктури, а для цього необхідне відповідне теоретико-методологічне обґрунтування. Інвентаризації повинні підлягати об’єкти меліоративної інфраструктури гідромеліоративних систем: насосні станції, міжгосподарська та внутрішньогосподарська відкрита і закрита меліоративна мережа та вся арматура на ній, гідротехнічні споруди, системи дренажу, зрошувані та прилеглі до них землі сільськогосподарського призначення. Метою дослідження було теоретико-методологічне обґрунтування та практичне впровадження Порядку проведення інвентаризації об’єктів меліоративної інфраструктури зрошувальних систем. Дослідження проведені, в основному на прикладі каналу Р-1 Каховської зрошувальної системи, яка розташована на слабодренованих та безстічних землях водороздільної рівнини р. Дніпро – р. Молочна, яка є типовою для зони зрошення України за ландшафтно-кліматичними, геоморфологічними, гідрогеолого-меліоративними, ґрунтовими, водогосподарськими та сільськогосподарськими умовами, а також умовами формування еколого-меліоративного режиму агроландшафтів і в першу чергу – ґрунтів. Розроблений в результаті науково-технічних досліджень Порядок призначений для практичного використання при інвентаризації меліоративних систем та об’єктів інженерної інфраструктури цих систем, і рекомендується для управлінь магістральних каналів, басейнових та обласних управлінь водних ресурсів, управлінь водного господарства, міжрайонних управлінь водного господарства, регіональних управлінь водних ресурсів, що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів України, організацій водокористувачів, які здійснюють експлуатацію меліоративних систем та окремих об’єктів інженерної інфраструктури, що перебувають у державній та приватній власності. Основою методології теоретико-методологічного обґрунтування та практичного впровадження порядку проведення інвентаризації об’єктів меліоративної інфраструктури зрошувальних систем є системний аналіз і підхід.

Посилання

Водний кодекс України. Відомості Верховної Ради України (ВВР). № 24, 1995.

Земельний кодекс України. Відомості Верховної Ради України (ВВР). № 3-4, 2002.

Закон України «Про меліорацію земель». Відомості Верховної Ради України (ВВР). № 11. 2000.

Закону України «Про землеустрій». Відомості Верховної Ради України (ВВР). № 36. 2003.

Закону України «Про державний земельний кадастр». Відомості Верховної Ради України (ВВР). № 8. 2012.

Постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 р. № 688 «Про схвалення Стратегії зрошення та дренажу в Україні на період до 2030 року».

Інформаційно-обчислювальне забезпечення моніторингу меліорованих земель. Частина 1. Методика організації системи інформаційного забезпечення моніторингових робіт на зрошуваних землях. Посібник 3 до ВБН 33-5.3-01-97 «Організація і ведення еколого-меліоративного моніторингу», частина 1 – Зрошувані землі. К., 2002.

Морозов В.В. Основи системного аналізу в гідромеліорації. Навч. посібник. Херсон : Вид-во ХДУ, 2008. 64 с.

Демехін В.А., Пелих В.Г., Полупан Н.М. и др. Земельные ресурсі Херсонской области – базовій фактор региональной економической политики / Под ред к.т.н. В.А. Демехина. К. : Аграрна наука, 2007. 152 с.

Адаптація агротехнологій до змін клімату: грунтово – агрохімічні аспекти: колективна монографія / за наук. ред. С.А. Балюка, В.В. Медведєва, Б.С. Носка. Харків : Стильна типографія, 2018. 364 с.

Морозов О.В., Морозов В.В., Козленко Є.В. Системний підхід у дослідженнях технічної ефективності закритого горизонтального дренажу. Таврійський науковий вісник. Серія: технічні науки / Херсонський державний аграрно-економічний університет. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2021. Вип. 2. С. 60-69. URL: http://dspace.ksau.kherson.ua/handle/123456789/7117.

Морозов О.В., Морозов В.В., Козленко Є.В. Теоретико-методологічні та технологічні аспекти розробки експертних систем моніторингу ефективності горизонтального дренажу зрошувальних систем. Таврійський науковий вісник. Сільськогосподарські науки. Херсон, 2021. Вип. 122 С. 65-69.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-29

Як цитувати

Морозов, О. В., Морозов, В. В., & Морозова, О. С. (2022). ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ТА ПРАКТИЧНЕ ВПРОВАДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ МЕЛІОРАТИВНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЗРОШУВАЛЬНИХ СИСТЕМ. Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, (3), 182-197. https://doi.org/10.32851/tnv-tech.2022.3.21

Номер

Розділ

ГІДРОТЕХНІЧНЕ БУДІВНИЦТВО, ВОДНА ІНЖЕНЕРІЯ ТА ВОДНІ ТЕХНОЛОГІЇ