Умови публікації статей

ЗАВАНТАЖИТИ ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Для опублікування статті у науковому фаховому журналі «Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки» № 6 за 2021 рік необхідно до 3 грудня 2021 року (включно):

• Заповнити довідку про автора (посилання)

• На електронну адресу tech@journals.ksauniv.ks.ua надіслати статтю, оформлену згідно з вказаними вимогами, та копію квитанції про сплату публікаційного внеску.

Усі статті, рекомендовані редколегією до публікації, розміщуються у віснику на платній основі. Оплата здійснюється тільки після отримання автором(ами) підтвердження від редактора рішення редакційної колегії про прийом статті до публікації. Редакція журналу здійснює анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату, після чого автори отримують реквізити для оплати публікаційного внеску.

Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

Після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку надаються реквізити для сплати публікаційного внеску.

Вартість публікації становить 700 гривень (за 12 сторінок). Кожна додаткова сторінка сплачується окремо у розмірі 40 гривень. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з редагуванням статей, макетуванням та друком журналу, а також поштовою пересилкою журналу авторам. На етапі подачі заявки на розміщення статті у журналі «Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки» автор(и) може(уть) замовити необхідну кількість додаткових примірників журналу. Вартість одного додаткового примірника журналу – 200 грн.

Підтвердження проведеної оплати (відскановану квитанцію або її фотографію) автор надсилає в електронному вигляді на e-mail tech@journals.ksauniv.ks.ua.

Зразок оформлення назви електронних файлів: Шевченко_І.І._стаття, Шевченко_І.І._квитанція.