Головна

Назва журналу: Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки.

Засновник: Херсонський державний аграрно-економічний університет.

Рік заснування: 2018.

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 24810-14750ПР від 31.05.2021 року.

ISSN: 2786-4588 (Print), 2786-4596 (Online).

Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України № 735 від 29 червня 2021 року (додаток 4).

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

Спеціальності, за якими видання включене до категорії «Б»: 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології; 124 – Системний аналіз; 181 – Харчові технології; 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології.

Мови видання: українська, англійська, французька, німецька, польська, литовська, румунська. 

Періодичність: 6 разів на рік.

Науковий профіль видання: технічні науки.