ШОРСТКІСТЬ ПОВЕРХНІ ЯК ОДНА ІЗ ОСНОВНИХ ГЕОМЕТРИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЯКОСТІ ПОВЕРХНІ ДЕТАЛЕЙ. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ КОНТРОЛЮ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-tech.2022.5.2

Ключові слова:

шорсткість, контактні методи, профілометр, профілограф, безконтактні оптичні методи, поверхня, якість

Анотація

Будь-яка, оброблена самим ретельним чином поверхня деталі, не може бути ідеально рівною. Значення шорсткості поверхні деталі в будь-якому випадку буде відрізнятися від заданого в кресленику, тобто від номінального значення. При цьому, відхилення може бути або макрогеометричним, або мікрогеометричним. Макрогеометричні відхилення можуть бути охарактеризовані хвилястістю деталі або невідповідністю форми (контуру деталі). Мікрогеометричні, в свою чергу, визначаються ні чим іншим як шорсткістю поверхні. Шорсткість поверхні – характеристика нерівності, виражена у числових величинах, що визначає ступінь їхнього відхилення на базовій довжині від теоретично гладких поверхонь заданої геометричної форми [3], іншими словами це сукупність мікронерівностей, які з’являються на поверхні готових виробів чи деталей після обробки. Слід зазначити, що саме шорсткість має найбільш сильний вплив на експлуатаційні характеристики виробів а також деталей та вузлів різного призначення. Можливо, саме через це, точне визначенні шорсткості – одна із самих важливих задач метрології. Є досить багато методів визначення ступеня шорсткості. Деяке обладнання відноситься до контактного типу, інші до оптичного і змішаного типу. Вибір залежить від того, наскільки висока повинна бути точність проведених вимірювань [1]. А деякі засоби і методи вже практично не застосовуються через появу більш сучасних інструментів, які дозволяють підвищити точність вимірювання і знизити ймовірність помилки. В статті пропонується огляд сучасних методів і пристроїв для досліджень та контролю шорсткості поверхні деталей. Детально розглянуто вплив шорсткості на експлуатаційні показники деталей. Визначено, що для виготовлення якісної та надійної продукції необхідно проводити обов’язковий контроль шорсткості поверхні. Стверджено, що вибір методів та засобів вимірювання шорсткості залежить від фізичних та механічних властивостей матеріалів деталей, від їх геометричних розмірів а також від умов їх застосування та експлуатації.

Посилання

Контроль і вимірювання шорсткості. URL: https://studfile.net/preview/5730200/page:8.

ДСТУ ISO 4287:2012 Технічні вимоги до геометрії виробів (GPS). Структура поверхні. Профільний метод. Терміни, визначення понять і параметри структури.

Засоби вимірювання шорсткості поверхні. URL: http://obrobka.pp.ua›646-zas.

ДСТУ ISO 10110-8:2018 (ISO 10110-8:2010, IDT) Оптика та оптичні прилади. Розроблення креслеників оптичних елементів та систем. Частина 8. Текстура поверхні, шорсткість і хвилястість. Терміни та визначення.

Альховик О.В. Сучасні методи та засоби контролю мікрогеометричних параметрів поверхонь деталей і виробів. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. Том 32(71) С. 30–34.

Сичевський В.С .Аналіз методів контролю шорсткості поверхні деталей [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://ela.kpi.ua›handle.

«Вимірювання шорсткості поверхні, визначення параметрів шорсткості за профілограмою». URL: https://itm.kpi.ua/wp- content/uploads.

Зенкін М.А., Назаренко А.С. Сучасні оптичні методи контролю шорсткості відповідальних деталей машин. Вісник Інженерної академії України. 2014. № 2. С. 220–224.

Контроль шорсткості поверхні. URL: https://jak.bono.odessa.ua/articles/kontrol-shorstkosti-poverhni.php.

Метрологія, стандартизація та управління якістю. URL: https://buklib.net›books.

Вплив якості поверхні на експлуатаційні властивості деталей. URL: https://stud.com.ua›tehnika.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-26

Як цитувати

Шорнікова, С. В. (2022). ШОРСТКІСТЬ ПОВЕРХНІ ЯК ОДНА ІЗ ОСНОВНИХ ГЕОМЕТРИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЯКОСТІ ПОВЕРХНІ ДЕТАЛЕЙ. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ КОНТРОЛЮ. Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, (5), 13-20. https://doi.org/10.32851/tnv-tech.2022.5.2

Номер

Розділ

КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ