ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МІЦНОСТІ ТА ДЕФОРМАТИВНОСТІ РЕГУЛЬОВАНОЇ БАЛКИ ЧЕКАНОВИЧА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-tech.2022.6.10

Ключові слова:

міцність, залізобетонна балка, підсилення, регулювання, бетон, прогин, деформації

Анотація

Проаналізовані відомі у міжнародній будівельній практиці залізобетонні балки, що мають підсилення внутрішньою і зовнішньою арматурою. При цьому відзначається, що в разі зовнішнього підсилення в балках недостатньо ефективно використовується можливість перерозподілення зусиль задля підвищення їх міцності та жорсткості. Розглянуто конструкцію залізобетонної балки підсиленої регульованою системою за патентом України №3112733 автора. Балка підсилюється зовнішньою поперечно – поздовжньою системою тяжів. Система регулює і раціонально перерозподіляє напруження і деформації в балці, які її зміцнюють. Для оцінки ефективності роботи системи підсилення балки були виконані експериментальні лабораторні дослідження. Були виготовлені зазначені підсилені балки з регулюванням зусиль. Крім того для порівняння виготовлялися звичайні балки. Для контролю якості виготовлялися також контрольні супутні зразки бетону. Зразки балки і зразки бетону були випробувані в будівельній лабораторії університету. За результатами випробувань навантаженням визначався напружений і деформований стан балок. Навантаження балок виконувалося традиційно в третинах прольоту двома зосередженими силами. Навантаження здійснювалося домкратом механічної дії для можливості фіксації деформованого стану. За результатами випробувань були побудовані графіки залежності «згинаний момент-прогин» і «згинаний момент – деформації» верхньої і нижньої фібри дослідної балки. Визначено несучу здатність, міцність балок. В результаті випробувань встановлено, що підсилені регульованою системою балки були міцнішими майже на 40% порівняно зі звичайними еталонними. Вони були більш жорсткі, мали менші прогини за однакового за величиною навантаження. Система підсилення ефективно перерозподіляла зусилля у балці. Підсумовуючи дійшли висновку, що розглянута за патентом України регульована балка №3112733 може бути ефективною у будівництві як при новому будівництві, так і при підсиленні вже існуючих балок будівель та споруд.

Посилання

Leonhard F.“Spannbeton” fȕr die Praxis. Wyd.3. Ernst u. Sohn, Berlin-Mȕnhen-Dusseldorf, 1973, 246 p.

Бабич Є.М., Бабич В.Є. Розрахунок і конструювання залізобетонних балок: навчальний посібник. 2-ге видання, перероблене і доповнене. Рівне : НУВГП, 2017. С. 19–62.

Eurocode 2: Design of Concrete Structures. Part 1-1: General rules and rules for building: EN 1992-1. Brussels : CEN, 2004. P. 30–82.

Чеканович М. Г. Метод попереднього напруження залізобетонних конструкцій, що підвищує їх міцність. Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2022. Вип. 2. С. 57–62.

Minelli F., Plizzari G., Cairns J. Flexure and shear behavior class of RC beams strengthened by external reinforcement. Cape Town : Concrete repair, rehabilitation and retrofittingii, 2009. P. 377–378.

Онуфриев Н.М. Усиление железобетонных конструкций промышленных зданий и сооружений. 1965. С. 122–342.

High performance concrete structures / M. Chekanovych // Life cycle assessment, behavior and properties of concrete and concrete structures. Proceeding of International Conference. 2004, Brno, Czech Republic, P. 130–135.

Розрахунок будівельних конструкцій : навчальний посібник / М.Г. Чеканович, О.Є. Янін. Видання 2-ге, доповнене і перероблене. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2021. С. 60–75.

Патент на винахід № 112733 України, МКИ Е 04 G 3/20. Регульована балка Чекановича / М. Г. Чеканович. № а201511202; заявл. 13.11.2015; опубл.10.02.2016, Бюл. № 3. 4 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-13

Як цитувати

Чеканович, М. Г. (2023). ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МІЦНОСТІ ТА ДЕФОРМАТИВНОСТІ РЕГУЛЬОВАНОЇ БАЛКИ ЧЕКАНОВИЧА. Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, (6), 74-82. https://doi.org/10.32851/tnv-tech.2022.6.10

Номер

Розділ

БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають