МЕРЕЖЕВЕ ПЛАНУВАННЯ В УПРАВЛІННІ ІТ-ПРОЕКТАМИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-tech.2023.1.5

Ключові слова:

оптимізація мережевих моделей, теорія графів, сітьовий графік, критичний шлях, діаграма Ганта.

Анотація

На даний час не всі ІТ-компанії, особливо невеликі, приділяють достатньо уваги управлінню ІТ-проектами в своїй діяльності. В результаті збитки ІТ-індустрії, штрафи за провалені проекти тощо. Адже, для досягнення стабільних та якісних результатів у будь- якій сфері бізнесу важливо вміло поєднувати та координувати весь процес. При цьому потрібно пам’ятати, що кожен проект є унікальним. Саме від уміння реалізувати ІТ-проект в компанії залежить успіх всього підприємства. В зв'язку з цим, управління проектами стає актуальним і важливим питанням для менеджерів будь-якої ланки на підприємстві. Таким чином, новою тенденцією в регулюванні роботи ІТ-компаній сьогодні є проектний менеджмент, який допомагає швидко і ефективно досягати поставлених цілей. З огляду на це, необхідним є обґрунтування застосування мережевого планування як одного з методів управління ІТ-проектами. Були розглянуті останні публікації у відкритому доступі, що стосуються мережевого планування в управлінні ІТ-проектами. Сьогодні на ринку інформаційних технологій існує велика кількість комп’ютерних програм, як вітчизняних, так і зарубіжних, які допомагають ефективніше управляти проектами. Кожна з яких має свої переваги і недоліки. Основна мета таких програм – зробити процес управління проектом простішим, швидшим і зрозумілішим для всіх членів команди. Поряд з цим, ряд питань науково-методичного характеру, пов’язаних з питанням мережевого планування за допомогою табличного процесора MS Excel не отримали дотепер широкого застосування. Враховуючи вищесказане, головною метою даної статті є використання потужного інструменту для візуалізації та аналізу даних – табличного процесора MS Excel при вивченні питання мережевого планування в управлінні ІТ-проектами, зокрема в розрахунку часових параметрів подій та визначенні резервів часу виконання робіт.

Посилання

Гоєр О. Д. Сучасний погляд на проблеми управління проектами. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2012. Вип. 111(2). С. 125–135. URL: http://nbuv. gov.ua/UJRN/apmv_2012_111(2)__17 (дата звернення: 27.02.2023).

Березін О. В., Безпарточний М. Г. Управління проектами: навчальний посібник. Суми: Університетська книга, 2014. 272 с.

Єгорченков О. В., Єгорченкова Н. Ю., Катаєва Є. Ю. Азбука управління проектами. Планування: навчальний посібник. Київ: КНУ ім. Т. Шевченка, 2017. 117 с.

Катренко A. B. Управління IT-проектами. [Книга 1. Стандарти, моделі та методи управління проектами]: [підручник]. Львів: «Новий Світ-2000», 2013. 550 с.

Нечволода Л. В., Пилипенко К. В. Удосконалення календарного планування виконання ІТ-проекту. Економічний вісник Донбасу. 2018. № 1(51). С. 87–91.

Фесенко Т. Г. Управління проектами: теорія та практика виконання проектних дій: навчальний посібник. Харків: ХНАМГ, 2012. 181 с.

Огірко О., Крап-Спісак Н. Інформаційна технологія управління проектами. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Комп’ютерні науки та інформаційні технології. 2016. № 843. С. 57–64. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ VNULPKNIT_2016_843_10 (дата звернення: 21.02.2023).

Юрчук Н. П. Система моніторингу в управлінні ІТ-проектами. Ефективна економіка. 2018. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6248 (дата звернення: 25.02.2023).

Башинська І. О., Хрістова А. В. Використання сучасних інформаційних технологій управління проектами. Економічний журнал Одеського політехнічного університету. 2017. № 1. С. 16–22. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ejopu_2017_1_6 (дата звернення: 25.02.2023).

Чайковська М. П. Комплексний підхід моделювання в управлінні ІТ-про- ектами. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 2014. № 11. С. 590–596. URL: http://nbuv. gov.ua/UJRN/evntukpi_2014_11_90 (дата звернення: 20.02.2023).

Бойко Н. І. Багатовимірне подання даних для управління ІТ-проектами. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Інформаційні системи та мережі. 2015. № 814. С. 387–394. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ VNULPKNIT_2016_843_10 (дата звернення: 22.02.2023).

Зеленська М. І., Голуб І. Г. Особливості розробки інформаційних систем управління ІТ-проектами із застосуванням методів економіко-математичного моделювання. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 4. С. 139–144.

Ткаченко О., Ткаченко К. Огляд сучасних систем управління ІТ-проектами. Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері. 2019. Т. 2. № 1. С. 27–40.

Кузьмичов А. І., Медведєв М. Г. Математичне програмування в Excel: навчальний посібник. Київ: Вид-во Європ. Ун-ту, 2005. 320 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-07

Як цитувати

Родащук, Г. Ю., Концеба, С. М., Ліщук, Р. І., & Скуртол, С. Д. (2023). МЕРЕЖЕВЕ ПЛАНУВАННЯ В УПРАВЛІННІ ІТ-ПРОЕКТАМИ. Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, (1), 42-56. https://doi.org/10.32851/tnv-tech.2023.1.5

Номер

Розділ

КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ