АРХІТЕКТУРА ТА ОСНОВНІ АРХІТЕКТУРНІ РІШЕННЯ СППР В УПРАВЛІННІ ПАРТНЕРСЬКИМИ ВІДНОСИНАМИ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/tnv-tech.2023.4.1

Ключові слова:

системи підтримки и прийняття рішень, СППР, управління партнерськими відносинами, видавничо-поліграфічне підприємство

Анотація

Дане дослідження вивчає архітектуру та надає огляд основних архітектурних рішень для системи підтримки прийняття рішень з управління партнерськими відносинами видавничо-поліграфічних підприємств. Дослідження вивчає ключові аспекти цієї системи, включаючи її структуру, компоненти та функціональні можливості. В статті розглядається інтеграція різних модулів та підсистем у СППР з метою ефективного управління партнерськими відносинами, включаючи взаємодію з зацікавленими сторонами в галузі видавництва та поліграфії. Архітектурні рішення, розглянуті в даній роботі, базуються на сучасних технологіях і мають на меті підвищити продуктивність та конкурентоспроможність видавничо-поліграфічних підприємств на ринку. Результати дослідження можуть бути корисними для фахівців з інформаційних технологій, менеджменту та галузевих експертів, які цікавляться оптимізацією управління партнерськими відносинами у видавничій та поліграфічній сфері. Особлива увага приділяється аналізу взаємодії зовнішніх систем та стандартів, які можуть впливати на функціонування СППР в контексті видавничої та поліграфічної галузі. Подальше дослідження спрямоване на з’ясування можливостей інтеграції з іншими інформаційними системами, що підтримується управлінням партнерськими відносинами, і розглядає можливі шляхи оптимізації таких інтеграцій. Загальний висновок роби вказує на значення архітектурних рішень у сфері управління партнерськими відносинами для підприємств у сфері видавництва та поліграфії. Ці рішення можуть покращити ефективність, якість та конкурентоспроможність компаній у цьому секторі, сприяючи спрощенню процесів управління та сприяючи досягненню більшого успіху на ринку.

Посилання

Greco, S., Matarazzo В., Slowinski R. Rough sets methodology for sorting problems in presenceof multipleattributes and criteria. European Journal of Operational Research. 2002. № 138. Р. 247–259.

Божкова В. В. Удосконалення підходів до оцінювання економічної ефективності маркетингових заходів. Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу : монографія / за. ред. С. М. Ілляшенка. Суми : ВТД «Університетська книга», 2008. Розд. 11. С. 413–421.

Верес О. Види концептуальної моделі СППР. Інформація, комунікація, суспільство 2013 : матеріали 2-ої Міжнародної наукової конференції ІКС-2013, 16–19 травня 2013 року, Україна, Львів, Славське / Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності, Кафедра інформаційних систем і мереж. Львів : Видавництво Львівської політехніки. 2013. С. 188–189.

Верес О. Функції компонент концептуальної моделі системи підтримки прийняття рішень. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2011. № 694. С. 10–19.

Дзісь В. Г. Автоматизавана інформаційна система для апроксимації економічних показників. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 8. С. 31–37.

Дячек О. Ю., Бутков О. Р. Роль сучасних інформаційних систем та технологій у розвитку економіки країни. Ефективна економіка. 2019. № 5. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2019_5_38. (дата звернення: 19.09.2023).

Загородній А. Г. Управління взаємозв’язками підприємства зі споживачами продукції: [монографія]. Львів : ЗУКЦ, ПП НВФ БІАРП, 2008. 364 с.

Мулеса, О., Білак, Ю.. Підхід до проектування систем підтримки прийняття управлінських рішень в умовах ризику та невизначеності. Automation of Technological and Business Processes. 2021. 13(3), 30–34. URL: https://doi.org/10.15673/atbp.v13i3.2146 (дата звернення: 20.09.2023).

М’якшило О. М., Харкянен О. В. Оцінка ефективності впровадження сховища даних для задач планування харчового підприємства. Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали Міжнародної науково-технічної конференції, 27 лист. 2014 р. Київ : НУХТ, 2014. С. 212–213.

Обнявко Т. С. Методика підтримки прийняття рішень при закупівлях і проектуванні спеціальних засобів та обладнання. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Випуск 8. частина 2. 2016. Ужгород. С. 33–39.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-09

Як цитувати

Андрющенко, Т. Ю. (2023). АРХІТЕКТУРА ТА ОСНОВНІ АРХІТЕКТУРНІ РІШЕННЯ СППР В УПРАВЛІННІ ПАРТНЕРСЬКИМИ ВІДНОСИНАМИ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, (4), 3-10. https://doi.org/10.32782/tnv-tech.2023.4.1

Номер

Розділ

КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ