АРХІТЕКТУРА ПРОГРАМНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АСИСТЕНТА СЛУЖБИ ЮРИДИЧНОЇ ПІДТРИМКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/tnv-tech.2023.4.7

Ключові слова:

юридичний супровід, цифровий двійник (Digital Twin), машинне навчання, моделювання, програмні компоненти

Анотація

В умовах Індустрії 5.0 здійснюється взаємодія людей та інтелектуальних систем у виробничій та професійній сфері, а також у приватному житті. Цифрові технології служать для вирішення завдань підвищення ефективності та продуктивності товарів і послуг, для підтримки й покращення якості життя людей. Однією з таких технологій є технологія цифрового двійника (англ – Digital Twin). Цифрові двійники дозволяють вирішувати багато складних проблем, наприклад, спрощувати процес промислового проектування; порівнювати між собою різні проекти; створювати та доповнювати технічні відомості для правильної експлуатації об'єкта; виявляти відхилення та прогнозувати збої у роботі різних за складністю приладів; скоротити витрати у логістиці та виробництві, підвищити ефективність персоналу. Розробка та впровадження технологій штучного інтелекту актуальна не лише для основних бізнес-процесів, але і для підтримуючих процесів, наприклад, для юридичного супроводу діяльності підприємства. Наведено дослідження щодо використання технологій штучного інтелекту у юридичній сфері. Було зроблено висновки щодо актуальності розробки цифрового двійника для автоматизації юридичної підтримки різних процесів підприємства. Сформовано постановку задачі розробки інтелектуального асистента, використовуючи технологію цифрового двійника, для інформаційного забезпечення та виконання певних завдань юридичної служби виробничого підприємства. Запропоновано реалізувати наступні завдання: підготовка та аналіз документації; консультування з правових питань; перевірка документації на відповідність законодавству; аналіз судових рішень для підготовки обґрунтованих рекомендацій. Розроблено архітектуру програмної системи, яка реалізує цифрового двійника – інтелектуального асистента. До основних компонент системи відносяться: інтерфейс користувача; модуль обробки мови для аналізу тексту та генерації відповідей; модуль збору та аналізу даних; модуль генерації документів та відповідей; модуль інтеграції для взаємодії між різними компонентами системи. Отже, інтелектуальний асистент може надавати юридичну підтримку, використовуючи технологію цифрового двійника, моделюючи роботу юриста. Запропоновано використовувати технології обробки природної мови NLP (англ. – Natural Language Processing) та алгоритми машинного навчання.

Посилання

Greengard S. Digital Twins Grow Up. URL: https://cacm.acm.org/news/238642-digital-twins-grow-up/fulltext

Grieves M. Can the digital twin transform manufacturing. URL: https://www.weforum.org/agenda/2015/10/can-the-digital-twin-transform-manufacturing/

Grieves M. Physical Twins, Digital Twins, and the Apollo Myth. URL: https://www.researchgate.net/publication/365872057_Physical_Twins_Digital_Twins_and_the_Apollo_Myth

Essex D. What is a digital twin and how does it work? URL: https://www.techtarget.com/searcherp/definition/digital-twin

INCOSE, Guide to the Systems Engineering Body of Knowledge (SEBoK), version 2.8. 2023. C. 1092. URL: https://sebokwiki.org/w/images/sebokwiki-farm!w/0/0a/Guide_to_the_Systems_Engineering_Body_of_Knowledge.pdf

Як використовувати технологію. URL: https://wezom.com.ua/ua/blog/digital-twins-kak-ispolzovat-tehnologiju-dvojnikov-v-biznese

Білик П. Штучний інтелект в юриспруденції: очікується стрімке зростання. URL: https://speka.media/stucnii-intelekt-v-yurisprudenciyi-ocikujetsya-strimke-zrostannya-9w8w39

Марчук С. Штучний інтелект у юридичному бізнесі: чи варто боятися Chat GPT? URL: https://pravo.ua/shtuchnyi-intelekt-u-iurydychnomu-biznesi-chy-varto-boiatysia-chat-gpt/

Кривицький Ю. В. Штучний інтелект як інструмент правової реформи: потенціал, тенденції та перспективи. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2021. № 2 (119). С. 90–101.

Сидорович Р. Штучний інтелект: нова ера чи кінець юридичної професії? URL: https://yur-gazeta.com/publications/practice/informaciyne-pravo-telekomunikaciyi/shtuchniy-intelekt-nova-era-chi-kinec-yuridichnoyi-profesiyi.html

Барбашин С. Штучний інтелект: правове регулювання в Україні та ЄС. URL: https://barbashyn.law/statti/shtuchnyj-intelekt-pravove-regulyuvannya-v-ukrayinita-yes/

What is natural language processing (NLP)? URL: https://www.ibm.com/topics/natural-language-processing

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-09

Як цитувати

Москаленко, В. В., & Вербато, К. Є. (2023). АРХІТЕКТУРА ПРОГРАМНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АСИСТЕНТА СЛУЖБИ ЮРИДИЧНОЇ ПІДТРИМКИ. Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, (4), 54-60. https://doi.org/10.32782/tnv-tech.2023.4.7

Номер

Розділ

КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ