МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РЕЛІГІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ ЯК СКЛАДОВОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2021.4.13

Ключові слова:

релігійна безпека, національна безпека, релігійні загрози, державне управління

Анотація

У статті викладено результати дослідження основ державного управління релігійною безпекою як складової національної безпеки України. Розкрито понятійно-термінологічний апарат дослідження, зокрема поняття «релігійна безпека», визначено чинники забезпечення релігійної безпеки, зокрема внутрішньорелігійна та зовнішньорелігійна стабільності, наявність комплексної стратегії суспільно-політичного й духовного розвитку держави. В ході проведеного дослідження автор звертає увагу на відсутність єдиного підходу в правовій та управлінській доктрині до розуміння дефініції та змістовного наповнення національної безпеки загалом та релігійної безпеки як її складової зокрема. Автором надано дефініцію відносин у сфері релігійної безпеки та окреслено їх особливості в контексті державного управління. Окрема увага приділена характеристиці складових здійснення державою політики в сфері релігійної безпеки. Проаналізовано інституційне забезпечення, зокрема систему державних органів, діяльність яких направлена на встановлення, забезпечення та реалізацію релігійної безпеки; охарактеризовано правові основи державного регулювання релігійної безпеки України як елементу механізму державного управління національною безпекою країни та визначено недоліки правового регулювання зазначеної сфери. Проведене дослідження змісту нормативно-правових актів, які регламентують релігійну безпеку свідчать про їх декларативний характер, «безадресність», та в більшості випадків в них відсутній чіткий механізм реалізації та контролю за виконанням приписів, що вони містять. Також автором визначено роль та значення наукової та інформаційної складової даного механізму як важливих компонент, спрямованих на інформування населення про реальні та потенційні загрози та прояви їх деструктивного впливу як індивідуального характеру, так і на загальнодержавному та міжнародному рівнях. На основі проведеного дослідження зроблено висновки щодо розуміння сутності механізму державного релігійною безпекою України як складової національної безпеки в Україні та перспектив подальших досліджень.

Посилання

Про Національну безпеку України : Закон України від 21 червня 2018 р. № 2469-VIII. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text (дата звернення: 25.01.2022)

Політологія : навчальний посібник / за заг. ред. М.П. Гетьманчука. Київ : Знання, 2011. URL: http://pidruchniki.com/10310208/politologiya/natsionalna_bezpeka_ukrayini (дата звернення: 24.01.2022)

Сунгуровський М. Методологічний підхід до формування системи національної безпеки України. Стратегічна панорама. 2001. № 3–4. С. 46–51.

Про Стратегію національної безпеки України : Рішення РНБО від 14 вересня 2020 р. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0005525-20#Text (дата звернення: 25.01.2022)

Худоба Н. Духовно-релігійна складова державотворення України. Вісник Національної академії державного управління. 2009. № 38. С. 298–306.

Росенко М. Державна політика України щодо церкви й релігійних організацій. Їхнє місце в політичній системі суспільства. Віче. 2009. № 12. URL: http://www.viche.info/journal/1513 (дата звернення: 23.01.2022)

Про Інститут проблем національної безпеки України : Указ Президента України від 3 грудня 2003 р. № 1396/2003. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1396/2003#Text (дата звернення: 26.01.2022)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-12

Як цитувати

Корчагіна, А. (2022). МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РЕЛІГІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ ЯК СКЛАДОВОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (4), 87-94. https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2021.4.13