Мета та завдання

Науковий журнал «Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування» практикує політику відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу. 

Метою наукового журналу «Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування» є оприлюднення результатів наукових досліджень в сфері публічного управління та адміністрування.

Ця мета визначає основні завдання:

- сприяти створенню відкритого інформаційного середовища, що забезпечує взаємодію між провідними фахівцями та молодими вченими в галузі публічного управління та адміністрування;

- активізувати розвиток міжнародного співтовариства фахівців в сфері теорії та практики досліджень з публічного управління та адміністрування;

- сприяти розширенню зв'язків Херсонського державного аграрно-економічного університету з науковими та освітніми спільнотами.