Головна

Назва журналу: Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування.

Засновник: Херсонський державний аграрно-економічний університет.

Рік заснування: 2021.

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 24812-14752Р від 12.04.2021 року.

ISSN: 2786-4731 (Print), 2786-474X (Online).

Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України № 1017 від 27 вересня 2021 року (додаток 3).

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

Спеціальності, за якими видання включене до категорії «Б»: 281 – Публічне управління та адміністрування.

Мови видання: українська, англійська, французька, німецька, польська, литовська, румунська. 

Періодичність: 6 разів на рік.

Нуковий профіль видання: публічне управління та адміністрування.