ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВІ ПІДСТАВИ КЕРУВАННЯ ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2021.4.16

Ключові слова:

водій, керування, транспортний засіб, право на керування транспортним засобом, Правила дорожнього руху України

Анотація

У статті досліджено поняття та правові підстави керування транспортними засобами, актуальність яких зумовлюється реалізацією дотримання прав і свобод громадян в адміністративно-правових відносинах у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Також під час роботи над викладеним матеріалом визначено поняття, які теоретично й практично можна було би використовувати в законодавчих і виконавчих нормативно-правових актах для поліпшення в роботі правоохоронних органів та вирішення питання щодо закріплення на державному рівні термінології, яка досі не отримала юридичне підтвердження. Статтю присвячено поглибленню вирішення теоретичних засад визначення поняття керування транспортним засобом та обґрунтуванню напрямів і шляхів удосконалення законодавства України з питань формування й реалізації цього визначення у правозастосовній практиці. Відповідно, у статті вирішуються питання щодо дослідження теоретичних засад та розкриття змісту поняття керування транспортним засобом в Україні, розкриття й визначення на основі уточнення теоретичних підходів до поняття керування транспортним засобом, складових елементів цього визначення та процесу. З’ясовується юридична природа та зв’язок між учасниками вказаних правових відносин, уточнюються наукові позиції стосовно чіткого розуміння визначення керування транспортними засобами та закріплення єдиних правових підстав для отримання права керування вказаними транспортними засобами. Також обґрунтовується доцільність введення в науковий і нормотворчий обіг понять «керування» та «керування транспортним засобом», запропоновані критерії класифікації цих визначень, встановлені особливості правового становища особи, яка керує транспортними засобами на законних підставах, у чітко визначеному порядку, та визначені напрями реалізації адміністративно-правового статусу керування громадянами транспортними засобами в Україні.

Посилання

Развадовський В. Адміністративна відповідальність за порушення норм, правил і стандартів, що торкаються забезпечення безпеки дорожнього руху : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07. Одеса, 1998. 26 с.

Долгополова М. Управління загальнодержавної системою забезпечення безпеки дорожнього руху : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07. Харків, 2003. 195 с.

Поліщук В. Сучасні проблеми транспортних систем. Донецьк, 2010. 530 с.

Яременко В., Сліпушко О. Новий словник української мови. Київ, 1998. 910 с.

Інструкція про порядок приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та видачі посвідчень водія : затверджена Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 7 грудня 2009 р. № 515 / Міністерство внутрішніх справ України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0074-10#Text (дата звернення: 25.11.2021).

Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів : Наказ Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства внутрішніх справ України від 31 січня 2013 р. № 65/80 / Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство внутрішніх справ України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0308-13#Text (дата звернення: 09.12.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-15

Як цитувати

Маслянко, С. (2022). ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВІ ПІДСТАВИ КЕРУВАННЯ ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ В УКРАЇНІ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (4), 110-116. https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2021.4.16