СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2022.1.4

Ключові слова:

стратегія, публічна організація, органи публічної влади, місія, стратегічні цілі, стратегічні результати.

Анотація

У статті з'ясовано роль стратегії публічної організації, її відмінності від стратегії комерційної організації та визначено особливості формування стратегії саме для публічної організації. Визначено, що стратегія є необхідною передумовою досягнення успіху в практичній діяльності публічної організації. Вона дозволяє зосередити зусилля всіх працівників на досягненні бажаних цілей, а також направляє розвиток і рух публічної організації у визначеному напрямку. Метою дослідження є обґрунтовування вибору стратегії для публічної організації, визначення особливостей її формування в сучасних умовах. Виходячи з мети дослідження було вирішено наступні завдання: розглянуто суть та необхідність стратегічного управління організацією; проаналізовано класифікації стратегій організації; визначено фактори, що впливають на вибір організаційної структури управління. Охарактеризовано, що органи публічної влади є відкритими системами, а відтак, згідно із загальної теорії систем, їхня діяльність буде успішною за умови налагодження безперервної взаємодії та зворотного зв’язку із зовнішнім середовищем. Це спонукає по-новому подивитися на діяльність органів публічної влади. Якщо раніше їх функціонування базувалася на використанні правових положень, процедур, стандартних підходів, що розробляли і пропонували вищі установи, то сьогодні вони покликані брати активну участь у розробці методології управління, яка дала їм змогу сформувати власні, відмінні від інших, характеристики та позитивний імідж щодо споживачів послуг. Обґрунтовано, що для публічної організації фінансові індикатори стратегії не є визначальними, тому що отримання прибутку не є головним. Фінансування діяльності публічної організації часто відбувається за допомогою сторонніх фінансових вливань, проте тут мають бути чітко розраховані витрати та доходи. Стратегія публічної організації має відповідати жорстким вимогам, а саме: створювати цінності; виконуватися за допомогою доступних ресурсів; бути прийнятною для всіх менеджерів; ґрунтуватися на реалістичних передбаченнях і точній інформації; бути достатньо гнучкою, щоб адаптуватися до несподіваних змін зовнішнього та внутрішнього середовища.

Посилання

Ансофф І. Стратегічне управління. / пер. з англ.; науков.ред. і авт. передмови. Л.І. Евенко: Екомоміка, 1989. 519 с.

Пітерс Т. У пошуках ефективного управління: пров. з англ. / Т. Пітерс, Р. Уотермен. 1997. 518 с.

Друкер П. Ефективне керування. Економічні завдання та оптимальні рішення / пер. з англ. М. Котельникова. 1988. 288 с.

Місія та стратегічне планування діяльності вашої організації. URL : http:// cd-platform.org/library/statti/1766-misiia-ta-stratehichne-planuvannia-diialnostivashoi-

Стратегічне управління: навч. посіб. для студентів усіх форм начання напряму 6.030601 «Менеджмент» / Гевко О.Б., Шведа Н.М. Тернопіль ФОП Паляниця В.А. 2016. 152 с.

Сиволапенко Т.Л. Механізми стратегічного управління в сервісно-орієнтованій державі : дис. ... канд. наук з державного управління; спеціальність 25.00.02 – механізми державного управління. Харків, 2019. 244 с.

Сумець О. М. Основи стратегічного менеджменту сучасного підприємства : навч. посіб. Харків : Планета- прінт, 2016. 288 с.

Уотермен Р. Чинник оновлення. Як зберігають конкурентоспроможність кращі компанії: пер з англ. / Р. Уотермен. 2008. 368 с.

Шведа Н., Надія Т. Стратегія публічної організації: поняття та особливості формування. Соціально-економічні проблеми і держава. 2019. Вип. 1 (20). С. 131-140.

Теорія та практика стратегічного управління : монографія / С. А. Романюк. Київ : НАДУ, 2019. 232 с.

Можливі принципи й орієнтовані правила проведення адміністративного реінжинірингу. URL : http:// library.if.ua/book/44/ 3048.html.

Бабаєв В. Ю. Методологічні аспекти прогнозування у сфері державного управління. Розвиток системи державного управління в Україні. URL : http:// www.kbuapa.kharkov.ua/ebook/ tpdu/20111/ doc/1/03.pdf

Тертичка В. Стратегічне управління. К. : Видавництво “К.І.С.”. 2017. 931 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-17

Як цитувати

Динник, І. П. (2022). СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (1), 30-36. https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2022.1.4