ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗБРОЙНИХ СИЛ В США

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2022.2.3

Ключові слова:

формування кадрового потенціалу, Збройні Сили, військовослужбовці, навчання, підвищення кваліфікації, кар’єрне зростання, матеріальне заохочення

Анотація

У статті проаналізований досвід формування та розвитку кадрового потенціалу збройних сил в США. З’ясовано, що у США формування збройних сил здійснюється лише на добровільній основі, що впливає на мотивацію кадрів та їх свідомий вибір даної професії. Водночас, навчання кадрів збройних сил є складною системою, яка пов’язана із матеріальним забезпеченням та самостійним вибором військової кар’єри. Комплектування збройних сил високопрофесійними фахівцями та особливо офіцерськими кадрами є одним із ключових завдань розвитку держави. Існує конкуренція між військовими навчальними закладами та цивільними навчальними закладами, які здійснюють підготовку майбутнього кадрового потенціал збройних сил США. Вищу військову підготовку офіцери всіх органів управління збройних сил США отримують у коледжі виду збройних сил або об’єднаних військово-навчальних закладах. Водночас, військове навчання у цивільних вузах розглядається не тільки як доповнення, а як альтернатива військовим академіям, противаги елітарній військовій освіті, що створює військову аристократію. Студенти, які мають бажання будувати військову кар’єру мають певні соціальне забезпечення, зокрема студенти забезпечуються щомісячною стипендією, розмір якої визначається командуванням позавійськової підготовки виду збройних сил для навчального закладу. Водночас, студенти, які вступають на військові курси, підписують контракт, за яким зобов’язуються прослужити певний термін у резерві або регулярних збройних силах США. Важлива роль у розвитку кадрів збройних сил США належить морально-психологічній підготовці, яке передбачає зокрема: усвідомлення важливості ролі збройних сил у системі забезпечення національної безпеки своєї держави, патріотичне виховання, службу суспільству, вірність та лояльність, відданість справі, дисциплінованість, бути завжди готовим до виконання бойових завдань, взаємодія і взаємодопомога, постійне підтримання іміджу порядної людини, політичне невтручання. Вважлива роль у діяльності збройних сил належить соціальному та матеріальному забезпеченню військовослужбовців та членів їх сімей.

Посилання

Шлыков В. Принципы формирования армии: мировой опыт. URL: shlykov_principy_formirovaniya_armii_mirovoi_opyt.pdf

Бакович М. Н. Организационно-правовое регулирование подготовки офицеров запаса для вооруженных сил США и Великобритании. Военная мысль. 2008. № 10. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsionno-pravovoe-regulirovaniepodgotovki-ofitserov-zapasa-dlya-vooruzhennyh-sil-ssha-i-velikobritanii

Закиров О. Р. От «морских котиков» до «серых беретов» система подготовки личного состава сил специальных операций вооруженных сил США. ВВО. 2019. № 1(16). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ot-morskih-kotikov-do-seryh-beretov-sistema-podgotovki-lichnogo-sostava-sil-spetsialnyh-operatsiy-vooruzhennyh-sil-ssha

Сокол Л. Н. Передовой мировой опыт военной подготовки в гражданских вузах: ROTC. Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. 2018. № 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/peredovoy-mirovoy-opyt-voennoypodgotovki-v-grazhdanskih-vuzah-rotc

Стрелецкий А. Система подготовки офицерских кадров в США. Зарубежное военное обозрение. 2006. № 12. Ч. 56–62.

Хамула Л. А., Хамула А. Я. Подготовка офицеров резерва на курсах вневойсковой подготовки (ROTC) в сухопутных войсках США. Историческая и социальнообразовательная мысль. 2012. № 1. С. 138–142.

Thomas J. L., Dickson M. W., Bliese P. D. Values predicting leader performance in the U.S. Army Reserve Officer Training Corps Assessment Center: evidence for a personalitymediated model. The Leadership Quarterly. 2001. Vol. 12. P. 181–196.

Сокол Л. Н. Передовой мировой опыт военной подготовки в гражданских вузах: ROTC. Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. 2018. № 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/peredovoy-mirovoy-opyt-voennoypodgotovki-v-grazhdanskih-vuzah-rotc

U.S. Air Force ROTC: Schools & Majors. URL: https://www.afrotc.com/scholarships/schools

Морально-психологічне забезпечення у Збройних Силах України : підручник : у 2 ч. Ч. 1. Вид. 2-ге, перероб., зі змін. та допов. / Н. А. Агаєв, В. Г. Дикун, В. С. Чорний та ін.; за заг. ред. В. В. Стасюка. К., 2020. 754 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-08

Як цитувати

Біліченко, В. М. (2022). ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗБРОЙНИХ СИЛ В США. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (2), 17-24. https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2022.2.3