РОБОТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2022.2.9

Ключові слова:

місцеве самоврядування, децентралізація, повноваження, воєнний стан, територіальна громада

Анотація

Війна змінила всі правила та норми, поставила перед нами нові виклики та спровокувала цілий ряд криз, які серйозно ускладнюють функціонування держави. І не в останню чергу це стосується органів місцевого самоврядування на які покладена відповідальність з забезпечення потреб населення громад. Проте, коли в перші години широкомасштабної війни в України ввели воєнний стан і життя усіх українців одночасно змінилось, децентралізація влади та досвід подолання криз під час пандемії COVID-19 дозволили зберегти на високому рівні діяльність державних і самоврядних інституцій. Після вторгнення ворога було видано Указ Президента України, щодо створення рад оборони при обласних та Київській міській державній адміністрації, а також органах місцевого самоврядування. Першочерговим завданням стало забезпечення максимальної підтримки та сприяння військовому командуванню у запровадженні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану. Місцеве самоврядування в Україні продемонструвало значний рівень ефективності при функціонуванні в умовах воєнного стану. За необхідності розв’язання одночасно цілого ряду складних проблем ефективність взаємодії між органами державної влади, керівництвом територіальних громад та представниками громадських і волонтерських організацій залишається високою, що дозволяє уникати різких криз в процесі забезпечення життєдіяльності громад. При цьому, все ще продовжується активна робота над покращення нормативно-правової бази, яка регулює роботу місцевого самоврядування, зареєстровано законопроєкт № 7283 «Про народовладдя на рівні місцевого самоврядування», який дозволить розширити правові можливості залучення мешканців і громадських організацій до вироблення рішень на рівні місцевого самоврядування. Позитивною практикою стала підтримка органами місцевого самоврядування громадських ініціатив, проєктів, співпраця з волонтерами, міжнародними та громадськими організаціями, які покликані вирішити проблеми громади. Це вкотре демонструє, що місцеве самоврядування є вагомим елементом, який підтримує функціонування держави загалом. Набутий Україною за час війни досвід чітко проілюстрував цілий ряд переваг стимулювання самоорганізації населення перед централізацією управлінням.

Посилання

Аналітичний звіт за результатами оцінювання ефективності застосування окремих законодавчих актів щодо децентралізації влади в Україні, 2021. URL: http://komsamovr.rada.gov.ua/uploads/documents/42258.pdf

Європейська Хартія регіональної демократії : наук.-практ. коментар / [авт.- уклад. : Т. М. Безверхнюк, та ін.]. Асоціація дослідників держ. упр. Одеса : ХОББИТ ПЛЮС, 2008. 186 с.

Калашнікова О., Крупник А. Проблеми проведення реформування місцевого самоврядування та розвитку місцевої демократії в умовах нової системи державного управління, 2018. URL: http://sаmооrg.cоm.uа/wp-cоntent/uplоаds/2012/08/Аnаlіzprоblem-refоrmuvаnnуа-nа-mіstsevоmu-rіvnі-tа-zаbezpechennуа-demоkrаtіуі-uchаstі-.pdf

Кіріка Д. Проблеми демократичної трансформації державної влади в Україні. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 2. С. 26–28. URL: http://www.lsej.org.ua/2_2021/5.pdf

Органам місцевого самоврядування радять закрити інформацію на час війни [Електронний ресурс] : Офіційний сайт реформи децентралізації влади – Режим доступу: https://decentralization.gov.ua/news/14615

Про добровільне об’єднання територіальних громад. Закон України від 20.12.19 №157-VІІІ. Режим доступу: https://zаkоn.rаdа.gоv.uа/rаdа/shоw/157-19

Про правовий режим воєнного стану [Електронний ресурс] : Закону України № 2259-IX від 12.05.2022 Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text

Пухтинський М. О. Трансформація системи місцевого самоврядування в контексті реалізації міжнародно-правових стандартів місцевої демократії. Вісник АПСВТ. 2016. № 3–4б. С. 63–67.

Чорнописький П. Децентралізація влади в Україні: конституційно-правовий аспект : дис. … канд. юрид. наук. Харків, 2018. 235 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-08

Як цитувати

Миколюк, А. В. (2022). РОБОТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (2), 67-73. https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2022.2.9