ГУМАНІТАРНО-ОРІЄНТОВНИЙ НАПРЯМ ДЕРЖАВНОЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ВИКЛИКІВ І ЗМІН

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2022.2.11

Ключові слова:

цивілізаційний розвиток, гуманітарний напрям, державна молодіжна політика, політична система, публічне управління, професійний потенціал, благо суспільства, суспільні виклики і зміни, перспектива гуманістичних змін

Анотація

У статті досліджено процес гуманітарно-орієнтованого спрямування представників публічного управління в напрямку формування і розвитку державної молодіжної політики в епоху викликів і змін. Мабуть, найстабільніші, найдосконаліші і найдемократичніші є ті суспільства, де в епоху складних соціально-політичних загроз і викликів існує взаємодія серед різних поколінь – незалежно від їх принципових відмінностей і навіть суперечностей, коли громадяни можуть свідомо зробити крок назустріч одне одному, здатні співпрацювати, самореалізуючись і дбаючи при цьому про взаємну безпеку, допомогу, співпрацю. Акцентуючи увагу на проблематиці молодого покоління ХХІ століття, усвідомлюємо, що така ситуація може статися лише за умов, якщо молоде покоління відповідним чином сформоване і підготовлене до життя. Саме зважена, відповідальна та ефективно – спрямована молодіжна політика потребує гуманітарно-етичної спрямованості вітчизняної державної політики з урахуванням кращого світового і європейського досвіду з вирішення цих питань. Звідси і постають основні питання, що зумовлюють ефективність використання суспільством, державою об’єктивних потенцій молодих людей: а) що і в який спосіб суспільство, держава, влада можуть і спроможні дати молоді для її повноцінного життєвого старту; б) яким чином розвинути патріотичні, морально-етичні світоглядні цінності молодого покоління з метою особистісного самовизначення, реалізації професійного потенціалу на благо суспільства, держави в цілому. Комплексне вирішення цих та інших питань можливе за умови цілісної, чітко вивіреної державної молодіжної політики, мета якої скоординувати діяльність усіх суб’єктів країни, створити найсприятливіші умови для соціальної адаптації в умовах викликів і загроз з перспективою цивілізаційного розвитку країни, гуманістичних змін у суспільстві.

Посилання

Буроменський М. В. Міжнародне право на тлі викликів ХХІ століття. Актуальні проблеми сучасного міжнародного права : зб. наук. ст. за матер. І Харк. міжнар.-прав. читань, присвяч. пам’яті проф. М. В. Яновського і В. С. Семенова, Харків, 27 листоп. 2015 р. : у 2 ч. Харків, 2015. Ч. 1. С. 5–17.

Василевська Т. Е. Етика державного управління : підручник / Т. Е. Василевська, В. О. Саламатов, Г. Б. Марушевський ; за заг. ред. Т. Е. Василевської. К. : НАДУ,2015. 204 с.

Вебер М. Избранные произведения / Макс Вебер ; пер. с нем. М. И. Левиной, А. Ф. Филиппова, П. П. Гайденко ; общ. ред. и послесл. Ю. Н. Давыдова ; предисл. П. П. Гайденко. М. : Прогресс, 1990. 808 с.

Дубовик Н. А. Феномен сильної держави: теоретичні аспекти практичних проблем. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» : збірник наук. праць. Київ, 2010. С. 7–13.

Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Наказ Національного агентства України з питаньдержавної служби. 05 серпня 2016 року № 158 НС. Документ z1203-16, чинний, поточна редакція. Редакція від 04.06.2021, підстава – z0668-21. С. 82.

Хантингтон С. Столконовение цивилизаций / пер. с англ. Т. Велимеева, Ю. Новикова. М. : ООО «Изд-во АСТ», 2003. 603 с.

Фукуяма Ф. Сильное государство. Управление и мировойпорядок в ХХІ веке. / Фрэнсис Фукуяма ; пер. с англ. М. : ACT МОСКВА: хранитель, 2006. 220 с.

Укрінформ dsl 26 травня 2022. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3488666-olena-zelenska-zapocatkovue-nacionalnu-programu-

У пошуках втраченої економіки. Ерік Райнерт. «Як багаті країни забагатіли … і чому бідні країни залишаються бідними». URL: https://commons.com.ua/uk/u-poshukahvtrachenoyi-ekonomiki

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-08

Як цитувати

Титаренко, Л. М. (2022). ГУМАНІТАРНО-ОРІЄНТОВНИЙ НАПРЯМ ДЕРЖАВНОЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ВИКЛИКІВ І ЗМІН. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (2), 82-89. https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2022.2.11