СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ГРОМАД

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2021.1.3

Ключові слова:

соціальний капітал, громадське партнерство, людський капітал, довіра, органи місцевого самоврядування, розвиток громад

Анотація

У статті досліджено особливості нагромадження соціального капіталу громад. Про- аналізовано економічні аспекти соціального капіталу як важливого чинника розвитку громад України, його роль у побудові нової модернізованої моделі економічної взаємодії, основаної на ідеї координації дій влади, суспільства та бізнесу і спрямованої на розвиток громад. Виявлено позитивні та негативні чинники, які впливають на його нагромадження. Визначено напрями діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування щодо розвитку громадського партнерства на місцевому рівні на основі теоретичного аналізу поняття соціальний капітал.

Посилання

Аналітична записка «Стан та умови розвиту соціального капіталу в Україні». 2017р. Асоціація сприяння самоорганізації населення. URL: file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D1%81%D0%BE%D1%86%20%D0%BA%D0%B0%D0%BF.pdf.

Гірман О. Соціальний капітал як ресурс регіонального розвитку. Державне управління та місцеве самоврядування. 2017. 4(35). с. 62–69.

Громадянське суспільство України: сучасні практики та виклики розвитку : аналіт. доповідь / [Яблонський В.М., Андріученко Т.В., Бекешкіна І.Е. та ін.] ; за заг. ред. О.А. Корнієвського, Ю.А. Тищенко, В.М. Яблонського. Київ : НІСД, 2018. 128 с.

Карташова О., Бабич В.В. Регіональний економічний розвиток в умовах децетралізації. Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ: збірник тез доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 18-19 квітня 2019р. Херсон : ДВНЗ «ХДАУ», 2019. с. 63–65.

Ткаченко В.С. Роль соціального капіталу в розвитку територіальних громад. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». № 5 (19) 2013. С. 222. URL: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/7878/2/Tkachenko_214_222.pdf.

Громадська активність громадян України. Фонд Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва. Київ, 2019. URL: https://dif.org.ua/article/gromadska-aktivnistgromadyan-ukraini?fbclid=IwAR0Sr6hu9_wEUyBDbs32cOOEnOiRRfylCxSvI0Bmr76AAh9ve8pjAKIE-iU.

Українське «покоління Z»: цінності та орієнтири. Friedrich-Ebert-Stiftung, Центр «Нова Європа» URL: http://neweurope.org.ua/wp-content/uploads/2017/11/Ukr_Generation_ukr_inet-2.pdf.

МОЛОДЬ УКРАЇНИ – 2015. Міністерство молоді та спорту України, United Nations in Ukraine. Київ, 2015. URL: https://ukraine.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/-України%20-%202015.pdf?fbclid=IwAR3MazeOoQbp2u5aFANyzbTHXo3QyXuJ2nHmbTJ2gjTso8pYxkFjmN1aHc.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-20

Як цитувати

Губа, М. (2021). СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ГРОМАД. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (1), 15-19. https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2021.1.3