СУЧАСНІ ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОЗОРОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2022.3.2

Ключові слова:

фінансова та бюджетна системи, цифрова трансформація публічної влади, ефективне використання публічних коштів, цифрові інструменти фінансово-бюджетної сфери, єдиний веб-портал використання публічних коштів

Анотація

Стаття присвячена проблемам підвищення прозорості процесів використання публічних коштів засобами сучасних цифрових інструментів. При проведенні фінансової децентралізації в Україні було створено модель фінансового забезпечення місцевих бюджетів і міжбюджетних відносин, яка докорінно змінила бюджетну систему країни. Тому відбувається насичення управлінських процесів цифровими інструментами, що забезпечують швидкість та ефективність управлінських рішень у сфері фінансів. Вказується, що до 2015 року норми щодо публічного доступу та інформаційної відкритості з питань використання публічних коштів носили фрагментарний і несистемний характер, що викликало істотні ризики спотворення прав громадян на інформацію та конституційне право на здійснення влади. Саме тому було розроблено та прийнято низку нормативно-правових документів, серед яких є: Закон України «Про відкритість використання публічних коштів»; Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020» та Стратегія реформування державного управління України на 2016–2020 роки; Стратегія управління державними фінансами на 2021–2025 рр. та Стратегія цифровізації системи управління державними фінансами. На основі норм цих документів було створено Єдиний веб-портал використання публічних коштів, що є офіційним державним інформаційним ресурсом у мережі інтернет, на якому оприлюднюється інформація у вигляді відкритих даних. Його розвитком стала інформаційно– аналітична система «Прозорий бюджет». Ця система включає в себе велику кількість цифрових інструментів (модулів та віджетів), які призначені для інформування в доступній формі широкого кола громадськості про фінансову та бюджетну політики України У висновку вказано, що запровадження цифрових платформ та інструментів роботи з фінансовими даними на державному та місцевому рівнях показало свою дієвість в умовах воєнної агресії Російської Федерації проти України та продовжує слугувати основою для функціонування всієї бюджетно-фінансової системи нашої держави. А в майбутньому виведе на новий рівень взаємовідносини між публічною владою та громадянами.

Посилання

Про Стратегію розвитку системи управління державними фінансами: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 774-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/774-2013-%D1%80#Text (дата звернення: 06.06.2022).

Про відкритість використання публічних коштів: Закон України від 11.02.2015 № 183-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183-19#Text (дата звернення: 23.06.2022).

Про схвалення Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 415-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/142-2017-%D1%80#Text (дата звернення: 23.06.2022).

Про схвалення Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2022-2025 роки та плану заходів з її реалізації: розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 р. № 1805-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-2021-%D1%80#Text (дата звернення: 27.07.2022).

Дурман О. Л., Хмельницька М. В. Цифрові інструменти підвищення ефективності публічного управління. Електронне наукове видання «Публічне адміністрування та національна безпека». 2022. №4. URL: https://doi.org/10.25313/2617-572X-2022-4-8098 (дата звернення: 27.07.2022).

Про схвалення Стратегії здійснення цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації системи управління державними фінансами на період до 2025 року та затвердження плану заходів щодо її реалізації розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.11.2021 р. № 1467-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1467-2021-%D1%80#Text (дата звернення: 22.07.2022).

Дурман М. О., Тохтарова І. М. Відкриті дані як інструмент інформаційного забезпечення прозорості публічної влади. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування : електр. наук. фах. вид. Херсонського національного технічного університету. 2017. № 1. URL: http:// www.irbis-nbuv.gov.ua (дата звернення: 29.07.2022).

Єдиний веб-портал використання публічних коштів : офіційний сайт. URL: https://spending.gov.ua (дата звернення: 22.07.2022)

Про затвердження Порядку оприлюднення на єдиному веб-порталі використання публічних коштів інформації про платіжні трансакції на єдиному казначейському рахунку» : постанова Кабінету Міністрів України від 14.09.2015 року № 676. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/676-2015-%D0%BF#Text (дата звернення: 12.07.2022).

Про затвердження Порядку реєстрації суб’єктів надання інформації про використання публічних коштів, форм та форматів даних для оприлюднення такої інформації на єдиному веб-порталі використання публічних коштів: наказ Міністерства фінансів України від 22.06.2018 року № 575. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0835-18#Text (дата звернення: 12.07.2022).

Інформаційно–аналітична система «Прозорий бюджет». URL: https://edata.gov.ua (дата звернення: 12.07.2022).

Єдиний веб-портал використання публічних коштів. URL: https://spending.gov.ua (дата звернення: 22.07.2022).

Державний веб-портал бюджету для громадян. URL: https://openbudget.gov.ua/local-budget (дата звернення: 22.07.2022).

Реєстр проєктів МФО. URL: https://proifi.gov.ua (дата звернення: 23.07.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-15

Як цитувати

Барич-Тіновська, Л. П., & Дурман, О. Л. (2022). СУЧАСНІ ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОЗОРОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (3), 14-22. https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2022.3.2