ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2022.3.3

Ключові слова:

публічне управління, публічна служба, воєнний час, реформування системи публічного управління, інформаційна політика, корупція

Анотація

У статті проаналізовані основні проблеми та перспективи реформування системи публічного управління в умовах воєнного часу. До основних проблем системи публічного управління у воєнний час відносяться наступні. По-перше, запровадження та активно використання цифрових технологій. Саме цифровізація публічного управління надає можливість громадянам отримувати важливі адміністративні послуги через інформаційно-комунікаційні канали, що забезпечує не лише швидкість отримання важливих для життя людини документів, а й безпеку, адже такі послуги можна отримувати в будь-якому населеному пункті, де не ведуться активні бойові дії. По-друге, удосконалення професіоналізму державних службовців та підвищення кваліфікації в частині цифровізації публічного управління. По-третє, в умовах інноваційного публічного управління особливе значення набуває розвитку концепції соціальної відповідальності та формування клієнт-орієнтованої організаційної культури. В свою чергу, культурні зміни тягнуть за собою зміну цінностей та уявлень фахівців, формування їх професійно-особистісної культури, поваги до споживачів адміністративних послуг, стратегічного мислення тощо. По-четверте, в умовах воєнного часу набуває актуальності ситуативне управління в умовах невизначеності та надзвичайних ситуацій. Ситуаційне управління в органах державної влади в умовах невизначеності та надзвичайних ситуацій – це вид оперативного управління, яке здійснюється спільно зі стратегічним та перспективним плануванням заходів, що вживаються відповідно до динаміки зміни ситуації. По-п’яте, потребує вирішення питання запобігання та протидії корупції. Протидія корупції можлива лише за умови системного впливу на всі фактори, які сприяють появі та існуванню корупції. Боротьба з корупцією в першу чергу має носити не репресивний, а регулятивний характер. Тобто необхідно створювати умови для «оздоровлення» кадрів для відмови від корупційних правопорушень. По-шосте, потребує удосконалення кадрової політики у сфері державної служби та оптимізація кадрового складу системи державного управління. По-сьоме, розробка стратегії антикризового управління. Антикризове управління є поєднанням форм і методів реалізації антикризових процедур для органів державної влади. По-восьме, формування інформаційної культури серед населення, державних службовців.

Посилання

Саморуков А. А. Цифровая трансформация государственного управления. Вестник ПАГС. 2022. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovayatransformatsiya-gosudarstvennogo-upravleniya-1

Вернигор І. Ю. Якість надання державних послуг в умовах розвитку інформаційного суспільства в Україні. Результат-орієнтовані підходи, інструменти та технології в публічному управлінні : наук.-практ. конф. За тiжнарю участю / за ред. Ю. П. Шарова (Днiпропетровськ, 28 жовтня 2012 р.). Днiпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2012. С. 61–64.

Княжев В. Б., Майдыков А. Ф., Демин Г. И. Совершенствование организации деятельности территориальных органов МВД России при чрезвычайных обстоятельствах: курс лекций. Москва, 2015. 230 с.

Колесников С. Ситуационные центры: что это такое и как с ними бороться. URL: http://www.ci.ru/ inform21_04/p_22.htm

Поспелов Д. А. Ситуационное управление: новый виток развития. Москва, 2020.

Кудашкин А. А., Козлов Т. Л. Еще раз о правовом понятии коррупции. Современное право. 2020. № 6. С. 3–10.

Назарова Л. А. Причины коррупции на государственной службе. Символ науки. 2022. № 1-1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/prichiny-korruptsii-nagosudarstvennoy-sluzhbe

Василенко В. А. Антикризисное управление предприятием : учебное пособие. К. : Центр учебной литературы, 2020. 590 с.

Пархоменко-Куцевіл О. І. Забезпечення інформаційної безпеки під час здійснення військових операцій та бойових дій. Публічне управління та адміністрування в умовах війни і в поствоєнний період в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. у трьох томах, м. Київ, ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, 15–28 квітня 2022 р.; ред. колегія : І. О. Дегтярьова, В. С. Куйбіда, П. М. Петровський та ін. ; уклад. Т. О. Мельник. Т. 1. К. : ДЗВО «УМО» НАПН України, 2022. С. 39–43.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-15

Як цитувати

Білоус, А. О. (2022). ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (3), 23-29. https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2022.3.3