ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ В США

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2022.3.5

Ключові слова:

виконавче провадження, Маршальська служба, служба шерифів, колекторські агентства, професійність, інституційна спроможність, реформування

Анотація

У статті аналізуються теоретичні засади розвитку системи виконавчого провадження в США. З’ясовано, що виконання рішень судів можуть провадити: констеблі – штатні працівники суду, підлеглі суддям та судовим приставам; Служба судових виконавців окружної судової ради здійснює здебільшого адміністративні функції і виконує окремі категорії рішень, наприклад, рішення про недопущення дискримінації за ознаками статі; Агенції по стягненню – це недержавні агенції, що здійснюють неформальний тиск на боржників. Крім того, виконання рішень судів можуть провадити також Маршальська служба, служба шерифів, приватні юридичні (колекторські) агентства. Виконавче провадження у США неможливо розглядати поза зв’язком з іншими державними системами та структурами, проте компетенція маршальської та шерифської служб у США чітко не визначена, що викликає безліч суперечок та нерідко вимагає втручання суду. Подвійний контроль судової системи, з одного боку, створює додаткові гарантії дотримання законності та забезпечення прав стягувача та боржника, а з іншого – значно ускладнює та подовжує процедуру стягнення. Виокремлено основні особливості американської моделі виконавчого провадження: по-перше, вона має ускладнений порядок виконання судових рішень, який залежить від того, хто виніс рішення: федеральний суд чи суд штату; по-друге, більшу частину повноважень щодо примусового виконання судових актів та актів інших органів здійснюють приватні юридичні (колекторські) агенції; по-третє, визначення переліку майна, що належить боржнику, входить до обов’язків стягувача; по-четверте, діє подвійна система державних органів щодо реалізації судових рішень та функцій примусового виконання (федеральна служба маршалів США – з одного боку, шерифи та їх заступники – з іншого); по-п’яте, суду відведено активну роль у процесі примусового виконання; по-шосте, є можливість застосування ув’язнення до боржників; по-сьоме, інститут примусового виконання монополізовано державою; по-восьме, в основу роботи державних виконавців покладено принцип тісної співпраці з іншими правоохоронними структурами, а також із суддівською спільнотою; по-дев’яте, активно використовуються прецеденти примусового виконання та судові заборони; по-десяте, існує чіткий порядок відбору та підготовки працівників в Маршальську службу.

Посилання

Колонтаевская Я. Ф., Цепкое Г. Н. Подготовка сотрудников правоохранительных органов в США. Деятельность правоохранительных органов зарубежных стран : сб. матер. М. : Академии управления МВД России, 2001. 163 с.

Сіверін Д.В. Зарубіжний досвід діяльності органів, що здійснюють повноваження, пов’язані із виконанням судових рішень, та його адаптація до вітчизняної правової системи. Європейські перспективи. 2014. № 3. С. 81–87.

Фіолевський Д. П., Лобанцев С. Ю., Мєзєнцев Є. І. Державна виконавча служба в Україні : навч. посіб. К. : Алерта, 2004. 564 с.

Rashbaum W.K. US Marshals Mishandled Forfeitures. New York Times. 2010. 26 Dec. URL: https://www. nytimes.com/2010/12/27/nyregion/27forfeiture.html

U.S. Marchals Service: Fact Sheet 2020. URL: https://www.usmarshals.gov/duties/factsheets/overview.pdf

Братухина Н. А., Ялялиева Т. В. Анализ эффективных систем исполнительного производства за рубежом. Новый университет. Серия «Экономика и право». 2015. № 8–9(54–55). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-effektivnyh-sistemispolnitelnogo-proizvodstva-za-rubezhom

Conditions of Employent. URL: https://www.usmarshals.gov/careers/qualifications.html

Шамхалов Махач Абдулафисович, Курбанов Арсен Курбанович Особенности становления службы судебных маршалов в США. Закон и право. 2019. № 4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-stanovleniya-sluzhby-sudebnyh-marshalov-v-ssha

Даниленко О. Б. Особливості професійної підготовки фахівців правоохоронних органів у навчальних закладах провідних країн НАТО. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогіка. 2015. Вип. 5. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2015_5_6

Білявець С. Сучасні організаційно-педагогічні і дидактичні засади навчання фахівців у сфері охорони кордону Сполучених Штатів Америки. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогічні науки. 2017. № 2(9). С. 55-68.

Federal Rules of Civil Procedure. URL: https://www.uscourts.gov/rules-policies/current-rules-practice-procedure/federal-rules-civil-procedure

Пайич Н. Приведение в исполнение судебных решений в Соединенных Штатах Америки. Исполнительное производство: традиции и реформы / под ред. Р. Ванн Рее, А. Узелач, В. О. Аболонина, В. В. Яркова. М., 2011. 320 с.

Хверость Т. Ю. Проблемные вопросы принудительного взыскания алиментов с должников, находящихся на территории иностранных государств. Практика исполнительного производства. 2012. № 6. С. 3–7.

Медведев В. В. Сравнительный анализ систем принудительного исполнения России и Соединенных Штатов Америки. Практика исполнительного производства. 2013. № 4. С. 35–48.

Зеничев Н. А. Использование незаконных тактик взыскания денежных средств коллекторскими агентствами и методы борьбы с ними в странах англо-саксонской правовой семьи. Baikal Research Journal. 2016. Т. 7. № 1. DOI: 10.17150/2411-6262.2016.7(1).19

Данча М. І. Світовий досвід правового регулювання колекторських компаній. URL: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/8115/ilovepdf_com-56-60.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Беззуб І. Законодавче врегулювання діяльності колекторських компаній в Україні: оцінки експертів. Громадська думка про правотворення. 2021. № 4(209). С. 8–16.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-15

Як цитувати

Воробйов, О. В., & Корчак, Н. М. (2022). ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ В США. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (3), 36-45. https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2022.3.5