ОБҐРУНТУВАННЯ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА РІВЕНЬ КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2022.3.6

Ключові слова:

комунікативна взаємодія, чинники впливу, органи публічного управління, комунікації, суспільство, влада

Анотація

У статті досліджено головні чинники впливу на рівень комунікативної взаємодії органів публічного управління. Обґрунтовано, що забезпечення комунікативної взаємодії є складним динамічним процесом, орієнтованим на максимальну взаємодію із зовнішнім середовищем та адаптування до нього перманентно властивих владі та суспільству можливостей. Виявлено зовнішні та внутрішні чинники, які мають прямий та опосередкований вплив на комунікаційну взаємодію влади та суспільства. Визначено, що серед зовнішніх чинників найбільше значення мають такі: правова підтримка; цифровізація державних послуг; розвиток електронного урядування; інформаційне забезпечення стратегічних напрямів розвитку держави; технологічне забезпечення публічного управління; взаємодії влади із ЗМІ; бюджетування та ресурсні можливості. Серед внутрішніх чинників впливу на рівень комунікативної взаємодії органів публічного управління виділено: моральні цінності влади; прозорість й відкритість діяльності органів публічного управління; задоволеність населення послугами, що надаються; використання інформаційно-комунікаційних технологій; наявність комунікативної стратегії; участь громадян та наявність громадських ініціатив; застосування сучасних форм і засобів комунікації, у тому числі соціальних мереж; наявність навчальних програм для громадян у сфері використання інформаційно-комунікаційних технологій. Врахування визначених чинників впливу на рівень забезпечення комунікативної взаємодії між владою та суспільством сприятиме не тільки формуванню успішного конструктивного діалогу з метою забезпечення стабільності існуючого порядку, але й більш коректному обґрунтуванню відповідної комунікативної стратегії. Окрім цього, можливим буде врахування обмежувальних та стримуючих заходів, та реалізація існуючих можливостей комунікації між владою та суспільством.

Посилання

Архипова Є. О., Дмитренко Н. О. Ефективна комунікація між органами державної влади та громадськістю як умова розвитку демократичного суспільства. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 1. С. 92–96.

Гошовська В. А. Комунікації в публічному управлінні: аспекти організаційної культури та ділового спілкування. Київ : К.І.С., 2016. 130 с.

Дзвінчук Д. І. Комунікативна політика органів місцевого самоврядування. ІваноФранківськ : [б.в.], 2016. 129 с.

Дрешпак В. М. Комунікації в публічному управлінні. Д. : ДРІДУ НАДУ, 2015. 168 с.

Державно-громадянська комунікація: шлях від кризи до взаємодії : монографія / Козаков В. М., Рашковська О. В., Ребкало В. А. та ін. Київ : Персонал, 2017. 288 с.

Рачинська О. А. Комунікативне партнерство як механізм оптимізації комунікативної взаємодії у сфері публічного управління. Державне управління та місцеве самоврядування. 2020. Вип. 2(45). С. 135–145.

Lambin J. J., Chumpitaz R., Schuiling I. Market-Driven Management, Second Edition: Strategic and Operational Marketing. NY. : Palgrave Macmillan. 2007. 496 р.

Smorgunov L. V. In search of governability: concepts and transformation of public administration in the 21 st century. Saint Petersburg : St. Petersburg University. 2012. 362 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-15

Як цитувати

Джаін Прадіп, К. (2022). ОБҐРУНТУВАННЯ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА РІВЕНЬ КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (3), 46-52. https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2022.3.6