ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2021.1.4

Ключові слова:

зелений туризм, екологічний туризм, сільський туризм, стратегія, державна політика, розвиток, сільські території

Анотація

Стаття присвячена дослідженню проблем державного регулювання зеленого туризму в Україні та його інституціонального розвитку. У статті визначено проблеми розвитку зеле- ного туризму як форми підприємницької діяльності. Проаналізовано сучасний стан економіч- ного розвитку сільського зеленого туризму та нормативно-правові особливості його функціо- нування. Визначено шляхи розвитку зеленого туризму, як збалансованої системи задоволення соціально-економічних потреб суспільства, захисту інтересів майбутніх поколінь, забезпечен- ням якісного екологічного стану довкілля та інституційного розвитку держави.

Посилання

Vlasenko, I.V. State enterprise in rural green tourism Ukraine and abroad. Scientific Messenger LNUVMBT named after S.Z. Gzhytskyj,2017. № 19(76), 26–30 p.

Панюк Т.П., Лукомська О.І. Аналіз туристичної галузі України в контексті розвитку сільського зеленого туризму Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки. 2016. Вип. 31 (2). С. 79–85.

Плотнікова М.Ф. Зелений туризм як механізм багатофункціонального розвитку. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. Електронне наукове фахове видання. 2018. Вип. 1. С. 98.

Тищук І.В. Регіональні механізми стимулювання підприємництва у сфері сільського зеленого туризму: дис. к.е.н.: спец. 08.00.05. Мукачево, 2018. 288 с.

UNWTO. Annual Report 2016. URL: http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/ files/pdf/annual_report_2016_web_0.pdf 2 (дата звернення 10.04.2018).

UNWTO. Tourism Highlights 2017. Edition. URL: http://wto/WTO_ highlights_2017.pdf (дата звернення 10.04.2018).

Іванишин В.В., Печенюк А.П. Особливості статистичних досліджень сільського зеленого туризму. Економіка та суспільство. 2017. Вип. 12. 730–735 с.

Маховка В.М. Сучасні організаційно-правові аспекти організації підприємств сільського (зеленого) туризму в Україні. Молодий вчений. 2015. Вип. 2. С. 1217–1221.

Державний комітет статистики України. Київ, 2018. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення 8.04.2018).

Вишневська Ю.В. Адміністративно-правові заходи забезпечення діяльності у сфері сільського туризму в Україні : дис. канд. юрид. наук: спец. 12.00. 07. Київ, 2011. 289 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-20

Як цитувати

Карташова, О. (2021). ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (1), 20-25. https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2021.1.4