КОМУНІКАТИВНА СТРАТЕГІЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДЯН ДО МІСЦЕВИХ ПРОЦЕСІВ: КОМПЕТЕНТНІСНИЙ І ГЕНДЕРНИЙ ПІДХОДИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2022.3.12

Ключові слова:

територіальна громада, комунікація, громадськість, форми прямої демократії, компетентність, гендерні аспекти

Анотація

У статті досліджено комунікативну стратегію територіальної громади як інструмента залучення громадян до місцевих процесів. Авторами застосовано компетентнісний і гендерний підходи для аналізу. У статті наведено результати експертного оцінювання здійснення комунікативної політики у територіальних громадах. Експертне оцінювання проводилось шляхом аналізу офіційних сайтів і комунікативних стратегій, вивчались стратегії розвитку. У статті з’ясовано чи є комунікативна стратегія гендерно чутливим документом, чи вона сприяє максимальному залученню всіх громадян до місцевих процесів і вирішенню наявних проблем. Авторами досліджено комунікацію через дотримання базових принципів. Аналізована вибірка становила п’ятнадцять територіальних громад. Виявлено недоліки офіційних сайтів на предмет виконання комунікативної функції. Встановлено поширені форми прямої демократії. Акцентовано увагу на публічних консультаціях. Доведено, що комунікативна стратегія є інформаційно-комунікаційним дороговказом реалізації Стратегії розвитку ТГ. Проаналізовано складові елементи комунікативної стратегії. У статті наведено приклади стратегічних та оперативних цілей, результативних показників реалізації комунікативної стратегії. Досліджено результативні показники на предмет їх гендерної чутливості. Акцентовано увагу на складності оцінювання ефективності та результативності комунікації. У статті надано пропозиції з покращення змістовної частини комунікативних стратегій. Авторами зазначено, що комунікативна стратегія має бути дієвим інструментом налагодження ефективної комунікації між органами публічної влади та населенням. Комунікація має об’єднувати всі населені пункти, які увійшли до територіальної громади. При налагодженні комунікації мають бути враховані потреби та інтереси всіх мешканців.

Посилання

Розвиток форм безпосередньої демократії в Україні: аналіз доцільності та перспектив застосування : аналіт. доп. / І. Павленко, О. Даниляк, Г. Макаров, А. Руденко. Київ : НІСД, 2019. 65 с.

Пехник А., Дзюбенко Ю. Безпосередня демократія як форма реалізації народовладдя в Україні (місцевий рівень). Актуальні проблеми політики. 2018. Вип. 61. С. 275–285.

Дорох В., Черній О. Форми участі громадськості в процесах прийняття рішень : навч.-метод. посіб. Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2018. 104 с.

Вторнікова Ю. Комунікативна компетентність у структурі ключових компетентностей громадян Європи. Витоки педагогічної майстерності. Серія : Педагогічні науки. 2011. Вип. 8(2). С. 88–94. http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpm_2011_8%282%29__20

Галяс Н. Знаннєво-комунікативна складова професійної компетентності посадових осіб місцевого самоврядування. Держава та регіони. Серія : Державне управління. 2017. № 1(57). С. 131–137.

Надрага В. Підвищення компетентності посадових осіб місцевого самоврядування як пріоритет територіального розвитку. Регіональна економіка. 2018. № 3. С. 21–28.

Марценюк Т. Гендерна рівність і недискримінація : посіб. для експертів і експерток аналітичних центрів. Київ, 2014. 65 c.

Власенко Ю., Кожина А. Формування інклюзивного місцевого розвитку. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 19–20. С. 46–51. http://www.investplan.com.ua/pdf/19-20_2020/10.pdf

Нейманіс А. Практичний посібник із впровадження гендерних підходів. 2002. 219 с.

Васильєва О., Васильєва Н., Приліпко С. Професіоналізація публічних службовців – вимога успішності задекларованих в Україні реформ. Зб. наук. пр. НАДУ при Президентові України. 2020. № 1. С. 18–25. DOI 10.36.030/2664-3618-2020-1-18-25

Бойко О., Васильєва О. Забезпечення спроможності територіальних громад в україні. Університетські наукові записки. 2022. № 1–2(85–86). С. 61–68. DOI: 10.37491/UNZ.85-86.6

Васильєва Н., Васильєва О., Приліпко С. Публічне управління сталим розвитком територій. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ. 2020. С. 12–14. https://doi.org/10.36074/24.04.2020.v2.03

Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні : розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 р. № 333-р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80

Про публічні консультації : законопроєкт від 15.02.2022 р. № 2035-IX. https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/4415

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-15

Як цитувати

Приліпко, С. М., Васильєва, Н. В., & Бойко, О. П. (2022). КОМУНІКАТИВНА СТРАТЕГІЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДЯН ДО МІСЦЕВИХ ПРОЦЕСІВ: КОМПЕТЕНТНІСНИЙ І ГЕНДЕРНИЙ ПІДХОДИ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (3), 86-92. https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2022.3.12