ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ ОЦІНЮВАННЯ ГОТОВНОСТІ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ДО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2022.4.1

Ключові слова:

проєктна діяльність, готовність громади, фінансова спроможність, кадрова спроможність, метод нечітких множин, інструментарій проєктного управління.

Анотація

У статті обґрунтовано практичну реалізацію моделі оцінювання об’єднаних територіальних громад до здійснення проєктної діяльності. Виокремлено чинники, що впливають на впровадження проектного управління та здійснення проектної діяльності. Акцентовано увагу, що методичне забезпечення визначення готовності об’єднаних територіальних громад до проєктної діяльності передбачає побудову відповідної моделі оцінювання з використанням методу нечітких множин. Визначено, що вхідними параметрами системи нечіткого висновку є 4 нечітких лінгвістичних змінних: фінансова спроможність здійснення проектної діяльності; кадрова спроможність здійснення проектної діяльності; організаційне забезпечення проектної діяльності; технологічне забезпечення проектної діяльності. Вихідним параметром є лінгвістична змінна «рівень готовності ОТГ до проєктної діяльності». Обґрунтовано, що рівень готовності об’єднаних територіальних громад до проектної діяльності відображає наскільки: фінансово спроможною є територіальна громада щодо здійснення проектної діяльності; учасники територіальної громади готові до здійснення проектної діяльності; повним є інституційно-організаційне забезпечення, що передбачає набір повноважень і ресурсів, якими володіє територіальна громада для реалізації проектних дій та заходів; належним є технологічне забезпечення, відповідно до якого є матеріально-технічна база, відкритість інформації про послуги, умови та професійності надання. Доведено, що запропоноване методичне забезпечення визначення готовності об’єднаних територіальних громад до проєктної діяльності дозволяє не тільки визначити рівень готовності громади за кожним напрямом (фінансова спроможність здійснення проектної діяльності; кадрова спроможність здійснення проектної діяльності; організаційне забезпечення проектної діяльності; технологічне забезпечення проектної діяльності), але й дати узагальнюючу оцінку за допомогою методу нечітких множин. Особливістю отриманої моделі є її здатність виявити рівень підготовленості громади до здійснення проектної діяльності, визначити слабкі місця та суттєві відхилення у роботі, а також розробити подальшу дії щодо впровадження проектних змін.

Посилання

Безпалько О.В. Соціальне проєктування. К. : Знання, 2010. 127 с.

Василюк О. Д., Фурса М. В. Кадрове забезпечення спроможності об’єднаних територіальних громад: до понятійного визначення проблеми // Демократичне врядування : вісник ЛРІДУ НАДУ. 2018. Вип. 22.

Васильченко Г., Парасюк І., Єременко Н. Планування розвитку територіальних громад. Київ : Ві Ен Ей, 2015. 256 с.

Дурман О. Л. Використання проєктного менеджменту в діяльності органів місцевого самоврядування. Вісник Херсонського національного технічного університету. 2020. № 3 (74). С. 140–147.

Мінаєва Г. М. Управління проєктною діяльністю органами місцевого самоврядування для зміцнення інфраструктури території. Теорія та практика державного управління. 2011. №3. С. 373–379.

Полянська А., Запухляк І. Проєктна діяльність як інструмент розвитку територіальних громад. Університетські наукові записки. 2021. № 1 (79). С. 160–170.

Русякова М.С. Обзор современных моделей оценки зрелости управления проектами. Молодой ученый. 2014. № 11. С. 230–236 8. Удод Є. Г. Проєктний підхід щодо підсилення спроможності територіальних громад в умовах децентралізації. Аспекти публічного управління. 2015. № 4. С. 6–13.

Успішна територіальна громада: будуємо разом / Бриль М., Врублевський О., Данчева О., Сеїтосманов А., Чубаров Е. Харків : Видавничий будинок Фактор, 2018. 128 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-09

Як цитувати

Базько, О. А. (2022). ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ ОЦІНЮВАННЯ ГОТОВНОСТІ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ДО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (4), 3-9. https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2022.4.1