ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ В ПОБУДОВІ І РЕАЛІЗАЦІЇ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ: СТАН І ПОДАЛЬШІ МОЖЛИВОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2022.4.2

Ключові слова:

Стратегія реформування державного управління, зарубіжний досвід, органи виконавчої влади, державні службовці, методичні засади, заходи, методи, моделювання, конструювання.

Анотація

В статті розглянуто складові Стратегії реформування державного управління України. Розкрито зміст заходів стратегії, відмічено їх масштабність, особливості і значущість. Зазначено широку участь країн Європейського Союзу, Організації економічного співробітництва і розвитку, інших демократично розвинених країн у формуванні і реалізації заходів стратегії та їх фінансовому забезпеченні. Висвітлено досягненні успіхи в методичному забезпеченні розроблених заходів (система стратегічного планування, удосконалення методичних засад розробки державної політики і її моніторингу, визначена чисельність нових організаційних структур центральних органів виконавчої влади, кількість державних службовців, оплата і стимулювання їх праці, професійне навчання, надання послуг населенню тощо). Відмічено, що крім достатньо чіткої розробленості заходів реформ і їх амбітних цілей, мають місце певні прорахунки й огріхи, недоопрацьованість і незавершеність заходів. У складі недоліків названо критерії оцінювання прогресу в управлінні внаслідок здійснення реформаторських заходів, які замість конкретних результатів враховують процес здійснення заходів, який набагато нижчий стовідсотковий загальноприйнятий рівень оцінювання досягнень. Не враховується і зростання показників соціального й економічного розвитку територій, без урахування яких оцінювати успішність проведення заходів реформи державного управління неприпустимо. Подальшими доцільними кроками реалізації заходів Стратегії реформування державного управління визначено охоплення всіх аспектів побудови системи національного управління, широке залучення наукового супроводу здійснюваних заходів, застосування сучасних методів аналітичного забезпечення ухвалених рішень підвищення якості послуг, розгляд можливостей не розширення діяльності структурних утворень органів виконавчої влади, а створення нових організаційних структур відповідно до вимог часу, широке застосування моделювання як окремих елементів, так і цілісної системи управління та їх інформаційно-комунікаційної реалізації. Це дозволить накопичувати і розвивати управлінський потенціал органів виконавчої влади і створювати умови для його успішної реалізації і участі в розвитку країни.

Посилання

Євсюкова О. В., Михайлова Т. М. Державна служба України: специфіка складників модернізаційного процесу. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 4. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2041

Реформування державної служби в країнах світу. Інформаційна довідка. Київ: Інформаційно-дослідницький центр при Верховній Раді України, 2021, Березень. 12 с.

Механізми координації європейської політики: практика країн-членів та країн-кандидатів / Н. Гнидюк (ред.), А. Новак-Фар, Я. Гонцяж, І. Родюк. Київ : Міленіум, 2003. 384 с.

Україна 2030: Доктрина збалансованого розвитку. Видання 2-ге. Львів : Кальварія, 2017. 164 с.

Рубцов В. П., Перинська Н. І. Державне управління та державні установи: навчальний посібник для дистанційного навчання / за ред. Ю. П. Сурміна. Київ: Університет «Україна», 2008. 440 с.

Сороко В. М. Результативність та ефективність управління і місцевого самоврядування: навчальний посібник. Київ: НАДУ, 2012. 260 с.

Рейни Х. Дж. Анализ и управление в государственных организациях. Хэл Дж. Рейни; пер с англ. М. З. Штернгарц. Москва : ИНФРА-М, 2004, 402 с.

Пекар В. Реформа державного управління: критична фаза. Українська правда. Блоги. URL: https://blogs.pravda.com.ua/authors/pekar/5b55897f44c2a

Сидоренко В. В., Новак Я. В. Сучасні особливості модернізації державної служби в Україні. URL: http://www.nvpp-p.in.ua/vip/2019/1/tom_2/18.pdf

Шамраєва В. М. Забезпечення норм службової етики в структурах державної влади США. Актуальні проблеми державного управління. 2009. № 1 (35). С. 384–392.

Інформація щодо міжнародної технічної допомоги, що надається Україні / за результатами проведеного Міністерством економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України моніторингу проектів у першому півріччі 2019 року. 2019. 223 с.

Звіт про виконання у 2021 році Стратегії реформування державного управління України. Документи Уряду. Реформа державного управління. URL: https://par.in.ua/overview-in-ukraine/progress/reports

Стратегія реформування державного управління України на період до 2021 року / Деякі питання реформування державного управління України: розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 474-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/474-2016-р#Text

Стратегія реформування державного управління України на 2022 – 2025 роки. Документи Уряду. Реформа державного управління. URL: https://par.in.ua/overview-in-ukraine/progress/reports

Звіт про виконання у 2018 році Стратегії реформування Державного управління Україні на 2016–2020 роки. Документи Уряду. Реформа державного управління. URL: https://par.in.ua/overview-in-ukraine/progress/reports.

Звіт про виконання у 2019 році Стратегії реформування державного управління України. Документи Уряду. Реформа державного управління. URL: https://par.in.ua/overview-in-ukraine/progress/reports

Звіт про виконання у 2020 році Стратегії реформування державного управління України. Документи Уряду. Реформа державного управління. URL: https://par.in.ua/overview-in-ukraine/progress/reports.

Принципи державного управління / SIGMA. 2017. 34 с. URL: www.sigmaweb.org

Про утворення Центру сприяння інституційному розвитку державної служби: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. № 485. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/485-2004-п#Text

Питання Центру сприяння інституційному розвитку державної служби: Постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 2008 р. № 528. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/528-2008-п#Text

Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу. URL: https://www.center.gov.ua/pro-tsentr

Карпунець А. С. Зарубіжний досвід організації та функціонування інституту державної служби. URL: https://ktpu.kpi.ua/wp-content/uploads/2018/05/Zarubizhnijdosvid- organizatsiyi-ta-funktsionuvannya-institutu-derzhavnoyi-sluzhbi.pdf

Олуйко В. М. Організація державної служби (аналіз світового досвіду). Університетські наукові записки. 2017. № 64. С. 56–72. 24. Реформа державного управління. Урядовий портал органів виконавчої влади України. URL: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/efektivne-vryaduvannya/ reforma-derzhavnogo-upravlinnya

Советский энциклопедический словарь / гл. ред. А.М. Прохоров. 2-е изд. Москва: Сов. энциклопедия, 1983. 1600 с.

Кунцевич М. П. Функції виконавчої влади. Держава і право. Юридичні і політичні науки. 2013. Вип. 60. С. 140–145.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-09

Як цитувати

Бондаренко, Л. І. (2022). ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ В ПОБУДОВІ І РЕАЛІЗАЦІЇ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ: СТАН І ПОДАЛЬШІ МОЖЛИВОСТІ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (4), 10-23. https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2022.4.2