ПЛЮСИ ТА МІНУСИ «СХІДНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ» ТА КРЕДИТІВ З НИЗЬКОЮ ВІДСОТКОВОЮ СТАВКОЮ ДЛЯ СТАНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Автор(и)

  • О.Л. Коновалов

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2021.1.5

Ключові слова:

кредит, «східна модель розвитку», відсоткова ставка, економічний розвиток

Анотація

У статті досліджується значення державного регулювання відсоткових ставок грошового ринку в Україні, а саме кредитів з низькою відсотковою ставкою в контек- сті співставлення із загальносвітовою практикою їх застосування. У роботі досліджено досвід розвитку економіки східних країн та умови запозичення «східної моделі розвитку» в сучасних українських реаліях та значення кредитів з низькою відсотковою ставкою для економіки України. Державне регулювання відсоткових ставок у сучасних економіках посідає чільне місце в арсеналі центральних банків і надає змогу реалізувати заходи тактичного впливу та досягати бажаних параметрів монетарної сфери та економічної кон’юнктури. Регу- лювання відсоткових ставок на сучасному етапі трансформаційних процесів у світі набу- ває нового змісту і спроможне сприяти економічному зростанню та стабілізації цін. У підсумку автор доходить висновку, що для активного розвитку виробничого потен- ціалу країни необхідно (враховуючи міжнародний досвід) створити умови для залучення інвестицій в тому числі й національних, справедливого кредитування (зниження до міні- муму відсоткової ставки по кредиту), податкових канікул, що буде стимулювати вироб- ничу активність населення та зростання економіки.

Посилання

Гальчинський А. Макроекономічні та монетарні інструменти політики зростання. Вісник НБУ. 2004, № 8. С. 6–8.

Дзюблюк О. Проблеми забезпечення ефективності функціонування банківської системи. Вісник НБУ. 2005, № 3. С. 30–31.

Закон України «Про національний банк України» № 679-ХІУ від 20.05.1999/ Законодавчі і нормативні акти банківської діяльності. 1999. Вип. 7. С. 3–23.

Киданова А.А., Алдаева Д.А. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. Москва : Научная мысль, 2000. 320 с.

Килипенко Н.Є. Структура процентних ставок у грошово-кредитній системі. Наук. вісник НЛТУ України. Львів : НЛТУ України. 2006. Вип. 16.6. С. 241–247.

Килипенко Н.Є. Теоретико-методологічні підходи до визначення грошового ринку та його структури. Наук. вісник НЛТУ України. Львів : НЛТУУ, 2006. Вип. 16.2. С. 267–272.

Килипенко Н.Є. Формування попиту і пропозиції грошей учасниками грошового ринку. Наук. вісник НЛТУ України. Львів : НЛТУ України. 2006. Вип. 16.3. С. 180–186.

Килипенко Н.Є., Іщук Л.І., Катаці Б.І. Докейнсіанські погляди на теорію процента. Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. Львів : ЛКА. 2007, вип. 27.

Колодізєв О.М. Гроші та кредит. Конспект лекцій / О.М. Колодізєв, О.Р. Яременко. Харків : Вид. ХДЕУ, 2004. 114 с. (Укр. мов).

Кухта П. Чи може Україна стати Китаєм? Реальна економіка. URL: http://real-economy.com.ua/print/10994.html.

Сакс Дж. Д., Ларрен Б.Ф. Макроєкономіка. Глобальний подход. Москва : Дело, 1996. 848 с.

Стельмах В., Єпіфанов В. та ін. Грошово-кредитна політика в Україні. Київ : Либідь, 2000. С. 306.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-20

Як цитувати

Коновалов, О. (2021). ПЛЮСИ ТА МІНУСИ «СХІДНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ» ТА КРЕДИТІВ З НИЗЬКОЮ ВІДСОТКОВОЮ СТАВКОЮ ДЛЯ СТАНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (1), 26-33. https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2021.1.5