МУНІЦИПАЛЬНА ОСВІТНЯ СИСТЕМА ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНЕ ТА ПЕДАГОГІЧНЕ ЯВИЩЕ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2022.5.3

Ключові слова:

муніципальна освітня система, регіональна система освіти, муніципалізація освіти, управління муніципальною освітньою системою, основні ознаки муніципальної освітньої системи.

Анотація

У статті проаналізовано сутність поняття муніципальна освітня система як соціокультурне та педагогічне явище в сучасних умовах. Визначено, що муніципалізація як принцип розвитку системи освіти передбачає зростання соціальної цінності (значущості) освіти, яка обумовлена ступенем задоволення учнів, батьків, населення міста, спектром та якістю послуг, що пропонуються, з одного боку, їх відповідністю економічним, соціокультурним потребам міста – з іншого. Невідповідність між освітніми послугами та освітніми потребами, а також послугами та потребами міста призводить до протиріч, що стимулюють розвиток інноваційних процесів в освіті. Досліджено складові муніципальної системи освіти, яка включає в себе мережу адміністративних і громадсько-державних органів управління, що забезпечують функціонування, розвиток, вдосконалення процесів освіти і виховання з урахуванням реальних ресурсів і можливостей кожного конкретного міста. Усі компоненти цієї системи взаємопов'язані. Визначено змістовний компонент, який пов'язаний з реалізацією різноманітних програм загальної, професійної, спеціальної, додаткової, шкільної, дошкільної освіти, а різноманітність програм відображає різноманітність запитів у сфері освіти різних груп населення; організаційний аспект, що передбачає врахування різноманіття параметрів системи, якими є: безперервність освіти, що передбачає наступність всіх його ланок; інерційність; адаптивність; гнучкість; динамічність; прогностичність. В роботі охарактеризовано поняття «регіональної» та «муніципальної систем освіти». Порівняння цих двох понять призводить до висновку у тому, що загальним у них є характеристика системи через сукупність певних одиниць, які відповідають потребам населення в освітніх послугах. В обох випадках специфіка регіону та муніципалітету проявляється в обліку соціально-економічних, науково-культурних та інших особливостей території, на якій формується та функціонує система освіти. Досліджено, що муніципалізацію освіти слід розглядати як самостійний принцип організації, функціонування та розвитку освітньої сфери в умовах формування сучасної концепції місцевого самоврядування, як цілісну систему та постійний процес підвищення ефективності управління локальним освітнім простором.

Посилання

Про освіту: Закон України № 2145-VⅠⅠⅠ від 05.09.2017 р. URL: http://zakon0. rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення 05.11.2022 р.)

Про місцеве самоврядування: Закон України № 280/97-ВР від 21.05.1997 р. URL:: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр

Козарь Т. П. Муніципальна система управління якістю освіти у сфері розподілу повноважень. Право та державне управління. 2017. № 1. С. 232-238.

Кульчицька Н. П. Зарубіжний досвід фінансового забезпечення муніципальної освіти та можливості його адаптації до вітчизняних реалій. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2020. Вип. 3. C. 69-85.

Цалко Т.Р., Невмержицька С.М. Проблеми формування системи муніципального управління освітою. Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 10 листопада 2020 р.) Київ. 2020. С. 76-77.

Шевчук А. В. Регіональні освітні системи: теорія, методологія, практика інноваційного розвитку: монографія. Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України, 2013. 463 c.

Шабаєва Л.М. Позашкільна освіта як об’єкт муніципального управління в умовах децентралізації. Публічне управління та митне адміністрування. 2020. № 4 (27). С. 114-118.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-09

Як цитувати

Захорольська, В. М. (2023). МУНІЦИПАЛЬНА ОСВІТНЯ СИСТЕМА ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНЕ ТА ПЕДАГОГІЧНЕ ЯВИЩЕ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (5), 22-29. https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2022.5.3