ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ ПІДХОДІВ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ УКРАЇНИ З ПЕДАГОГІЧНО-ВИХОВНОГО ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ МОЛОДОЇ ОСОБИСТОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2022.5.5

Ключові слова:

принципи, педагогічно-виховний вплив, управлінські підходи, реалізація, заклади освіти, етап, формування, молода особистість.

Анотація

У статті визначено, сьогодні слід оцінювати систему освіти, знання молодих людей не за принципом безпосередньої продуктивності, що створює ілюзію хибного добробуту, а з урахуванням нових, безпрецедентно-жорстких вимог виживання. Принципи у системі освіти повинні спиратися на необхідність звільнення викладача від жорстких регламентацій у виборі форм, методів, засобів навчання та творчої діяльності. Реформування освіти передбачає його орієнтацію на особистісну спрямованість, розгляд процесу освіти як розвитку та самоствердження особистості, потрібно розглядати як засіб її соціальної стійкості. З’ясовано, що головне завдання полягає не в реформах як таких, а у здійсненні цілого комплексу перетворень, які забезпечують умови для розвитку особистості знаючої, всебічно розвиненої, самостійно мислячої, здатної зберегти традиції нації. Отже, управління педагогічним колективом є інтегруючим напрямом управлінської діяльності закладу освіти в цілому. Взаємодія учасників педагогічного процесу складається як ланцюг послідовних, взаємопов'язаних функцій педагогічного аналізу, планування, організації, контролю, регулювання та корекції. Доведено, що в цьому контексті велику роль покликаний зіграти управлінський контроль, що є складовою навчально-виховного процесу та істотно впливає на його результативність. Сутність комплексного управління підготовкою студентів полягає у єдності вирішення завдань удосконалення навчально-виховного, навчально-пізнавального процесу, науково-дослідної роботи та студентського самоврядування. Вплив зазначених чинників залежать від міжособистісних відмінностей між викладачами і від конкретної ситуації, у якій протікає педагогічний процес. Обґрунтовано, що управлінські принципи та контроль в умовах демократизації навчально-виховного процесу повинні не сковувати творчу ініціативу педагогів мають визначатися науково вивіреними критеріями. Основна ідея державно-громадського управління освітою полягає в тому, щоб об'єднати зусилля у вирішенні проблем освіти, надати більше прав та свобод у виборі змісту, форм та методів організації навчального процесу, а також у виборі різних сучасних типів закладів освіти.

Посилання

Коваленко О. Державне управління в процесі соціалізації суспільного відтворення. Держава та регіони. Сер.: Державне управління. 2013. № 2. С. 71-75.

Коновалова І. В. Механізм державного управління регіональними соціальними програмами в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук. з держ. упр.: 25.00.02. Харків, 2011. 19 с.

Мамонов І. Публічне управління, державне управління, соціальна політика і місцеве самоврядування як складові соціального управління. Державне управління: теорія та практика. 2012. № 2. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Dutp_2012_2_4. pdf.

Меляков А. Гуманітарна сфера як предмет досліджень в науці державного управління // Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. Харків: Магістр, 2012. № 1. 205 с.

Parubchak Ivan, Smolinska Olesia, Marzalek-Kawa Joanna. Social aspects of the development of the management systems of Eastern European universities in the transformations period. The new educational revive, Poland Vol.58, № 4, p.109-122. /https:// tner.polsl.pl/e58/a8.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-09

Як цитувати

Пенцак, Т. Г., Ярошович, В. І., & Гентош, О. П. (2023). ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ ПІДХОДІВ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ УКРАЇНИ З ПЕДАГОГІЧНО-ВИХОВНОГО ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ МОЛОДОЇ ОСОБИСТОСТІ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (5), 39-45. https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2022.5.5