ВПЛИВ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ НА ЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/tnv-pub.2023.3.3

Ключові слова:

логістичне управління, економічні активності, публічна адміністрація, логістика, логістичний ланцюг, ефективність витрат, сервісна якість, економічні показники, оптимізація, публічний сектор, логістичні виклики, стратегії логістичного управління, інфраструктура, поліпшення продуктивності, публічні послуги

Анотація

Дана наукова стаття присвячена вивченню впливу логістичного управління на економічні активності у сфері публічного управління. Логістичне управління відіграє важливу роль у забезпеченні ефективного руху товарів, послуг та інформації, що безпосередньо впливає на економічну продуктивність. Метою дослідження є визначення поточних практик логістичного управління в сфері публічного управління, аналіз їх переваг та недоліків, а також вивчення їх впливу на ефективність витрат, якість послуг та загальні економічні показники. Шляхом вивчення зв’язку між логістичним управлінням та економічними активностями в контексті публічного управління це дослідження надає цінні уявлення для приймачів рішень, адміністраторів та дослідників. Отримані результати сприяють кращому розумінню важливості ефективного логістичного управління в оптимізації економічних активностей та покращенні загальної продуктивності в секторі публічної сфери. У статті наводяться рекомендації щодо поліпшення практик логістичного управління у сфері публічного управління з метою досягнення сталого економічного зростання та ефективного надання послуг. Висновок цієї статті спрямований на підвищення усвідомлення про вплив логістичного управління на економічні активності в сфері публічного управління. Дослідження виокремлює необхідність ефективного логістичного управління у публічному секторі для досягнення економічного зростання, забезпечення високої якості послуг та підвищення загальної продуктивності. Стаття закликає до вдосконалення логістичного управління в публічній адміністрації шляхом впровадження передових методик, інноваційних технологій та оптимального використання ресурсів. Також рекомендується активне взаємодіяти зі стейкхолдерами, враховувати потреби та очікування громадян, а також проводити системний аналіз та оцінку результатів логістичних процесів. Застосування ефективного логістичного управління в публічній адміністрації сприятиме покращенню роботи організацій, зниженню витрат, забезпеченню швидкого та точного реагування на потреби громадян і підвищенню загальної якості надання послуг. Посилення уваги до логістичного управління в сфері публічного управління є важливим кроком у напрямку досягнення ефективного функціонування і сталого розвитку держави.

Посилання

Westland J. Логістичне управління 101: Посібник для початківців, 18 червня 2019 р. URL: https://www.projectmanager.com/blog/logistics-management-101

Білявський М. Сила логістики: як перемогти у сучасній війні. URL: https://razumkov.org.ua/statti/syla-logistyky-iak-peremogty-u-suchasnii-viini Війна в Україні: економіка, бізнес, логістика, допомога. URL: https://trans.info/ru/viyna-vukrayini-ekonomika-biznes-logistika-dopomoga-279148

Гринчак Н. А. Статистичне оцінювання національного ринку логістичних послуг : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.10 «Статистика». Київ, 2021. 258 с.

Журавель В. Буде складно, але зрештою галузь розквітне: логістика під час війни, реформи та майбутнє індустрії. URL: https://delo.ua/uk/transport/bude-skladno-ale-zrestoyu-galuz-rozkvitne-logistika-pid-cas-viini-reformi-tamaibutnje-industriyi-397214/

Завербний А. С., Двуліт З. П., Вуєк Х. Особливості формування логістичних ланцюгів в умовах війни та у післявоєнний період. Економіка та суспільство. 2022. 43. URL: https://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1750

Ісаченко О. Зберегти та забезпечити: як змінилася логістика в Україні під час війни. URL: https://mind.ua/openmind/20241674-zberegti-ta-zabezpechiti-yakzminilasya-logistika-v-ukrayini-pid-chas-vijni

Калюжна Н. Г., Шеремет А. С. Логістична система України: актуальні проблеми та пріоритети відновлення. Бізнесінформ. 2022. № 4. С. 90–96.

Перебудова логістики в умовах агресії Росії проти України. Голос України. Травень 2022. URL: http://www.golos.com.ua/article/360050

Пешко М., Завербний А.С. Проблеми та перспективи зміни ланцюжків поставок з метою мінімізування втрат під час війни. Економіка та суспільство. 2022. 44. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1769

Полянська А. С., Мартинець В. Б., Кабан О. В. Оптимізація ланцюга поставок на підприємстві в умовах кризових явищ. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2022. Вип. 18(2). С. 112–127.

Жосан Г.В., Хірса І.М. Особливості підприємницької діяльності в умовах воєнного стану в Україні. Таврійський науковий вісник. Серія : Економіка. 2022. Вип. 14. С. 26–32. DOI: https://doi.org/10.32782/2708-0366/2022.14.3

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-29

Як цитувати

Галат, Л. М. (2023). ВПЛИВ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ НА ЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (3), 16-23. https://doi.org/10.32782/tnv-pub.2023.3.3