МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ І СПОРТОМ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2021.2.9

Ключові слова:

фізична культура і спорт, механізми державного управління

Анотація

На основі аналізу існуючих наукових підходів, у статті досліджується сутність меха- нізмів державного управління фізичною культурою та спортом в Україні. Зокрема роз- глянуті актуальні наукові концепти до визначення поняття «фізична культура і спорт» та «механізм державного управління», «програмно-цільове управління», «програмно-ці- льовий метод управління», «програмно-цільовий принцип управління», «програмно-цільо- вий підхід». Як специфічний вид життєдіяльності управління покликане реалізуватися за допомогою здійснення послідовних управлінських дій, які класифікуються як «функції» управління. Стаття акцентує увагу на необхідності визначення сутності відносно нового специфічного механізму державного управліннґ, який виникає в результаті запровадження процесу децентралізації влади в Україні. На основі проведеного дослідження робляться висновки щодо розуміння сутності механізму державного управління фізичною культурою та спортом в Україні.

Посилання

Бурик З.М. Моніторинг у програмно-цільовому управлінні регіональним розвитком Демократичне врядування. 2008. №1. URL: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/DeVr/2008-01/zmist.html. Дата перегляду: 06.02.2020.

Вавренюк С.А. Механізми державного управління розвитком фізичної культури і спорту у вищих навчальних закладах України: дис. канд. іст. н. Харків, 2015. С. 202.

Гасюк І.Л. Програмно-цільовий підхід – наукова категорія теорії державного управління розвитком фізичної культури та спорту. Економіка та держава. 2011. № 4. С. 126–128.

Гасюк І.Л. Програмно-цільовий підхід як механізм державного управління розвитком фізичної культури та спорту. Інвестиції: практика та досвід. 2011. № 5. С. 95–100.

Мельник А.Ф., Оболенський О.Ю., Васіна А.Ю. Державне управління: Навчальний посібник. 2003. С. 165–176.

Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України». Відомості Верховної Ради України. 2000. № 25.

Закон України «Про державні цільові програми». Відомості Верховної Ради України. 2004. № 25. С. 352–357.

Закон України «Про місцеві державні адміністрації». URL: http://zakon.rada.gov.ua/go/586-14. Дата перегляду: 10.02.2020.

Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів». URL: http://zakon.rada.gov.ua/go/2850-15. Дата перегляду: 10.02.2020.

Концепція Загальнодержавної цільової соціальної програми з розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 рр. URL: http://www.kmu.gov.ua. /ua/npas/248719473. Дата перегляду: 10.02.2020.

Кудлата К.В. Державне управління фізичною культурою та спортом на регіональному рівні: поняття та сутність. Інвестиції: практика та досвід. Державне управління. 2013. № 23. С. 127–135.

Малиновський В.Я. Державне управління: Навчальний посібник, Луцьк: Ред.-вид. відд. «Вежа» Вол. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2000.

Мозолев О.М. Управління розвитком освіти в сфері фізичної культури і спорту з польського досвіду. Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej "Pedagogika. Badania podstawowe i stosowane: wyzwania i wyniki". Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2016. С. 178–182.

Никулина И.Е., Луков Д.В., Мозголин Б.С. Современные особенности программно-целевого управления организаций. Известия Томского политехнического университета. Социально-экономические и гуманитарные науки. 2006. Т. 309. № 3. С. 269–274.

Пархоменко-Куцевіл О. Принципи формування кадрової безпеки системи державного управління: теоретичні засади. Актуальні проблеми державного управління. Збірн. наук. праць. 2015. Вип. 2 (62). С. 17–20.

Указ Президента України №341/2001 Про концепцію державної регіональної політики. URL https://www.president.gov.ua/ru/documents/3412001-478.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-25

Як цитувати

Нікітенко, С. (2021). МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ І СПОРТОМ В УКРАЇНІ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (2), 70-80. https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2021.2.9