ЦИФРОВІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: ЕВОЛЮЦІЙНИХ ШЛЯХ І ПОДАЛЬШІ МОЖЛИВОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/tnv-pub.2024.1.1

Ключові слова:

цифровізація, цифрові трансформації, органи виконавчої влади, державне управління, інформація, інформатизація, електронне урядування, процеси, розвиток

Анотація

У статті уточнена практична спрямованість поняття «інформація» і його визначеність у сфері управлінської діяльності. Визначені зміст і напрями використаняння інформації за етапами еволюційного руху. Наведені докази того, що здійснювані зміни цифрового удосконалення методів, технологій і способів державного управління, темпи його проведення поки недостатньо сприяли своєчасному і якісному проєктуванню процесів управлінської діяльності. Виявлена недостатня цифрова зрілість органів влади, які очолюють процеси цифрової трансформації, в частині теоретико-методичних, практичних цифрових перетворень і послідовності здійснення етапів їх побудови безпосередньо в самих органах влади. Запропоновано поглиблене вивчення, встановлення залежності і дотримання логічної послідовності реалізованих заходів і етапів цифрової трансформації. Еволюційний шлях формування цифрової трансформації суспільства і її безпосередньої спрямованості на зміну якості процесів управління державою з боку органів виконавчої влади розглянуто за етапами (інформаційно-віртуальний, оцифрування, цифровізація, цифрова трансформація й електронне урядування), за їх логічною появою, тісною пов’язаністю і послідовним збагаченням, які розглянуті в руслі безперервного плину їх розвитку. Показана необхідність застосування системи знань різних наук і врахування реальних можливостей держави щодо їх системного застосування на основі наявного стану цифрового розвитку та інноваційного розвитку процесів державного управління. Доведено, що підґрунтя розвитку цифрової трансформації повинно формуватись на результатах аналізу змісту фактичного стану цифрової зрілості процесів управління, обґрунтування видів необхідних прогресивних змін, що розкривають недоліки їх технічного, методичного, науково-законодавчого, організаційного й інноваційного розвитку. Запропоновано перелік напрямів удосконалення, обґрунтування і проєктування процесів трансформації при узгодженні планів, заходів і процесів стратегічних і поточних планів виконання Національної програми інформатизації України.

Посилання

Башлай С. В. Яремко І. І. Цифровізація економіки України в умовах Євроінтеграційних процесів. Економіка та суспільство. 2023. Вип. 48(231). URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2237

Соколов А. В. Сучасні підходи до оцінки якості державного управління. Державне управління: удосконалення і розвиток. 2014. № 4. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=901

Цифрові трансформації в Україні: чи відповідають вітчизняні інституційні

умови зовнішнім викликам та європейському порядку денному / Польський фонд міжнародних та регіональних досліджень. 2020. 76 с.

Зубкова А., Майгурова Д., Місюня Р. Управління проєктами цифрової трансформації міжнародних підприємств: ключові відмінності Індустрії 4.0 та 5.0. Modeling the development of the economic systems. № 2. С. 120–130.

Вишнєвський О. С. Цифровізація процесу стратегування розвитку національної економіки: дисертація д-ра екон. наук. Київ, 2021. 515 с.

Мохова Ю.Л. Розвиток електронного урядування України в умовах цифрових перетворень: монографія. Київ: Освіта України, 2021. 433 с.

Ляшенко В. І., Вишневський О. С. Цифрова модернізація економіки України як можливість проривного розвитку: монографія. Київ, 2018. 252 с.

Про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським Союзом про участь України у програмі Європейського Союзу «Цифрова Європа» (2021 – 2027): Закон України від 23 лютого 2023 р. № 2926-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2926-20#Text

Про ратифікацію Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: Закон України від 16 вересня 2014 р. № 1678-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text

Про національну програму інформатизації: Закон України від 1 грудня 2022 р. № 2807-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2807-20#Text

Стратегія реформування державного управління України на 2022 – 2025 роки: схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 липня 2021 р. № 831-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/831-2021-р#Text

Завдання Національної програми інформатизації на 2022 – 2024 роки: затверджено Постановою Верховної Ради України від 8 липня 2022 року № 2360-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2360-20#Text

Методичні рекомендацій з дотримання засад реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку: затверджено Наказом Державного агентства з питань електронного урядування України від 9 квітня 2019 р. № 24. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0024883-19#Text

Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 р. № 2657-ХІІ. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text

Про науково-технічну інформацію: Закон України від 25 червня 1993 р. № 3321-ХІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3322-12#Text

Про національну програму інформатизації: Закон України від 4 лютого 1998 р. № 74/98-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-вр#Text

Про Концепцію Національної програми інформатизації: Закон України від 4 лютого 1998 р. № 75/98-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/75/98-вр#Text

Концепція розвитку електронного урядування в Україні: схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів Україні від 13 грудня 2010 р. № 2250-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2250-2010-р#Text

План заходів щодо реалізації Концепції розвитку електронного урядування в Україні: затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2011 р. № 1014-р. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/kr111014?an=17&ed=2011_09_26

Концепція розвитку електронного урядування в Україні: схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів Україні від 20 вересня 2017 р. № 649-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/649-2017-р#Text

Звіт про виконання у 2022 році Стратегії реформування державного управління України. URL: https://api.par.in.ua/uploads/progress_report/file_uk/39/PAR_Report_2022_ukr.pdf

Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018 – 2020 роки та затвердження плану дій щодо її реалізації: розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 67-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-р#Text

Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні на 2019 – 2020 роки: розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 р. № 37-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/37-2019-р#Text

Романенко Є. О. Електронний уряд – нова модель інформаційно-комунікативних відносин. Європейські перспективи. 2015. № 6. С. 75–79.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-28

Як цитувати

Бобровський, О. І. (2024). ЦИФРОВІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: ЕВОЛЮЦІЙНИХ ШЛЯХ І ПОДАЛЬШІ МОЖЛИВОСТІ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (1), 3-15. https://doi.org/10.32782/tnv-pub.2024.1.1