МЕХАНІЗМИ КОНТРОЛЮ ЗА ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ ДЕФОЛТУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/tnv-pub.2024.1.9

Ключові слова:

фінансовий контроль, місцеве самоврядування, дефолт, прозорість, відповідальність, жорсткий моніторинг, систематичний аудит

Анотація

Автор аналізує проблему контролю фінансовою діяльністю органів місцевого самоврядування в умовах економічного дефолту. Досліджені різноманітні механізми, такі як: жорсткий моніторинг, систематичний аудит, експертна участь, громадська участь та вжиття санкцій, встановлено, що ці інструменти спільно створюють ефективну систему фінансового контролю. Виявлено, що вони спрямовані на підтримку фінансової стабільності та відновлення економічного розвитку під час фінансових труднощів. Впровадження цих механізмів робить фінансові процеси більш прозорими та підвищує взаємодію між місцевими органами та громадськістю. Крім того, вони формують ефективний інструментарій для забезпечення сталої та відповідальної фінансової політики в умовах фінансових труднощів. Аналізовані механізми контролю, можна зазначити, що вони спільно сприяють уникненню фінансових ризиків та забезпечують високий рівень прозорості та відповідальності в управлінні фінансами місцевих органів. Обґрунтовано, що жорсткий моніторинг дозволяє оперативно виявляти можливі проблеми, систематичний аудит забезпечує об'єктивну оцінку фінансових звітів, експертна участь та громадська участь впливають на створення відкритого середовища для контролю та співробітництва. Підкреслено, що механізми є ключовими у виявленні та вирішенні проблем фінансової нестабільності, особливо в умовах дефолту. Вони впроваджуються з метою забезпечити сталість та ефективність фінансового управління, а їх взаємодія формує систему, яка сприяє відновленню економічного зростання та довіри громадськості до місцевих фінансів. Отже, механізми є важливими компонентами для створення стійкої та ефективної фінансової політики на рівні самоврядування в умовах економічного дефолту. Висвітлено актуальну проблему контролю за фінансовою діяльністю місцевих органів самоврядування в умовах економічного дефолту. Шляхом детального аналізу механізмів, таких як жорсткий моніторинг, систематичний аудит, експертна участь, громадська участь та вжиття санкцій, доведено, що ці інструменти утворюють комплексну та ефективну систему контролю.

Посилання

Біла С. О., Левченко О. Т. Шляхи погашення зовнішньої заборгованості та ризики дефолту: світовий досвід. Економіка і суспільство. № 14, 2018 р. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/14_ukr/9.pdf

Королюк Т. О. Структурні ризики державного боргу та політика запобігання дефолту в Україні. Академічний огляд. № 2 (45) 2016 р. URL: https://acadrev.duan.edu.ua/images/PDF/2016/2/5.pdf

Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність. Офіційний портал Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text (дата звернення: 29.02.2024).

Мунько А. Ю. Процедура дефолту органу місцевого самоврядування: досвід для України. Ефективність державного управління. № 1, 2020 р. URL: https://er.dduvs.in.ua/bitstream/123456789/5386/1/11v.pdf

Особливості врегулювання конфлікту інтересів, що виник у діяльності окремих категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Офіційна база знань – Національного агентства з питань запобігання корупції. URL: https://wiki.nazk.gov.ua/category/konflikt-interesiv/n6-osoblyvosti-vregulyuvannya-konfliktu-interesiv-shhovynyk-u-diyalnosti-okremyh-kategorij-osib-upovnovazhenyh-na-vykonannyafunktsij-derzhavy-abo-mistsevogo-samovryaduvannya/ (дата звернення: 29.02.2024).

Слюсарев І. О. Практичні аспекти управління конфліктами в системі місцевого самоврядування. Право та державне управління. № 4, 2019 р. URL: http://pdu-journal.kpu.zp.ua/archive/4_2019/47.pdf

Що таке дефолт і що він означає для України?. Kyiv School of Economics. URL: https://kse.ua/ua/community/stories/shho-take-defolt-i-shho-vin-oznachayedlya-ukrayini/ (дата звернення: 29.02.2024).

Контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування: аналіз окремих положень нормативно-правових актів. Децентралізація в Україні. URL: https://decentralization.ua/news/16241 (дата звернення: 29.02.2024).

Луніна І. О., Бондарук Т. Г. Публічні фінанси та міжбюджетні відносини: навч. посіб. Київ: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2019 р. 304 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-28

Як цитувати

Перестюк, І. М. (2024). МЕХАНІЗМИ КОНТРОЛЮ ЗА ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ ДЕФОЛТУ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (1), 67-73. https://doi.org/10.32782/tnv-pub.2024.1.9