ПАРТИСИПАТИВНЕ МУНІЦИПАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ: ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ДОСВІДУ ФРН В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/tnv-pub.2024.2.1

Ключові слова:

партисипація, муніципальне управління, імплементація, громада, практики участі

Анотація

В статті розглянуто партисипативне муніципальне управління як один з процесів, що характеризує демократичне суспільство та дозволяє підвищити якість прийняття рішень на місцевому рівні, згуртувати громаду, створити партнерські відносини між громадою та представниками місцевої влади. Заходи, орієнтовані на обмін досвідом між Україною та ФРН представлені співпрацею громад-побратимів, проведенням міжнародних конференцій, спільних проєктів, нетворкінгом тощо. Визначено, що практики партисипативного муніципального управління представлені в Україні налагодженням процедур проведення місцевих референдумів, розробкою бюджетів участі та програмних документів громад, створенням громадських рад, підтримкою місцевих ініціатив. Українські дослідники акцентують увагу передусім на обмеженій кількості процедур залучення громади до співпраці, досить помірному рівні активності її членів, необхідності аналізу позитивного досвіду як всередині країни, так і в інших державах. Охарактеризовані здобутки ФРН в області муніципального управління: розглянуто теоретичні моделі Participatory phombus (Н. Керстинг), «Trialog» (Г. Клагес), модель партисипативного муніципального управління м. Лейпциг, який визнано як на національному, так і на міжнародному рівнях. Зазначено, що практиками, які можуть бути успішно імплементовані в Україні, є адвокація, лобіювання, створення колаборацій з громадськими діячами та лідерами думок, проведення інформаційних кампаній, робота з молоддю, розширення кількості залучених груп за рахунок більш інтенсивної роботи з окремими групами населення. Визначено, що імплементація досвіду ФРН в Україні передбачає їх теоретичне осмислення, юридичну імплементацію, розробку організаційних процедур, а також розширення методик роботи з громадою з метою активізації її потенціалу.

Посилання

Мамонова В.В., Довбня О.Б. Партисипативність у прийнятті містобудівних рішень органами публічного управління: зарубіжний досвід. Теорія та практика державного управління. 2019. Вип. 2. С. 191–198.

Карпенко О., Левченко О., Сакалош С. Партисипативні трансформації на місцевому рівні: електронна та цифрова демократія. Актуальні проблеми державного управління. 2019. Вип. 1. С. 111–115.

Знаткова О.М. Формування громадських компетентностей – необхідна умова розвитку партисипації в системі публічного управління в Україні. Публічне управління ХХІ століття: світові практики та національні перспективи : зб. тез XVІІІ Міжнар. наук. конгресу, 26 квітня 2018 р. Харків :Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2018. С. 130–133.

Code of Good Practice for Civil Participation in the decision-making process. Revised: adopted by the Conference of INGOs on 30 October 2019. Civil Participation. Council of Europe. URL: https://rm.coe.int/code-of-good-practice-civil-participationrevised-301019-en/168098b0e2.

Проценко О.В. Демократія в сучасній Україні – партисипаторна чи делегативна, «сильна» чи «крихка»? Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / гол. ред. С. В. Ківалов ; відп. за вип. Л. І. Кормич. Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія» : Південноукраїнський центр гендерних проблем, 2012. Вип. 44. C. 220–229.

Чабан О.О. Переваги, недоліки та межі застосування партисипативної моделі демократії. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Питання політології. 2014. № 1091. Вип. 25. С. 38–44.

Аветисян В. Вітчизняний досвід дослідження проблематики партисипативних відносин в сучасному публічному управлінні. The 7th International scientific and practical conference «Dynamics of the development of world science» (March 18-20, 2020). Perfect Publishing,Vancouver, Canada. 2020. Рр. 233–237.

Germany. Context for Participatory Planning. URL: https://participatory. tools/before-you-start/context-for-participatory-planning-in-four-member-countries/germany-context-for-participatory-planning/.

Kersting N. Participatory Democracy and Sustainability. Deliberative Democratic Innovation and Its Acceptance by Citizens and German Local Councilors. Sustainability. 2021. Iss. 13(13). P. 7214. URL: https://www.mdpi.com/2071-1050/13/13/7214.

Lohse J. Citizen participation in Germany – some practical experiences. URL: https://www.governance-fonds.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Joachim_Lohse_Masterclass_Paper-ls-gl-t-en.pdf.

Edwards A., Meer J., van der. Citizen and city; developments in fifteen local democracies / H. Daemen & L. Schaap (eds). Delft: Eburon, 2000, pp. 95–109.

Souris E. Lessons from Leipzig. New America. URL: https://www.newamerica.org/political-reform/reports/lessons-from-leipzig/case-study-leipzig/.

Levytska, O., & Zapototska, V. (2017). Public participation in urban planning: German and Ukrainian experience. Journal of Geography and Environmental Management. № 45(2). Рр. 18–27.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-11

Як цитувати

Акула, К. Ю. (2024). ПАРТИСИПАТИВНЕ МУНІЦИПАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ: ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ДОСВІДУ ФРН В УКРАЇНІ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (2), 3-11. https://doi.org/10.32782/tnv-pub.2024.2.1